Home : แพคเกจ : วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย

โปรแกรมวัคซีนหลักเหมาจ่ายสำหรับเด็ก

ราคา 7,999 - 8,599
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ T: 075-218988
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 07/06/2563 View: 1,493
โปรแกรมวัคซีนหลักเหมาจ่ายสำหรับเด็ก  วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย Healthserv.net

โปรแกรมวัคซีนหลักเหมาจ่ายสำหรับเด็ก  วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย Healthserv.net
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
สร้างภูมิ เสริมรัก...
 
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่
Package Baby Love Vaccine II สำหรับเด็กอายุ 2 - 6 ...
ราคา 6,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com