ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Chiangrai Prachanukroh Hospital

Logo

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หรือที่ชาวเชียงรายนิยมเรียกว่า โฮงยาไทย และที่มีคำว่าประชานุเคราะห์ต่อท้ายเนื่องจากได้รับการสนับสนุนในการจัดสร้างจากประชาชน กับประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่ปี 2475 เดินหน้าสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการแพทย์ชั้นเลิศในดวงใจ แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มุ่งให้บริการสาธารณสุขทุกมิติ ทุกระดับ และร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐและประชาชน บริการสุขภาพองค์รวมทุกระดับตั้งแต่ปฐมภูมิถึงศูนย์ความเป็นเลิศ

ที่อยู่/ติดต่อ
1039 ถนน สถานพยาบาล ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทร 053-910600 ,080-1255555
โทรสาร 0-5371-3044

✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง
ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข่าวสาร-กิจกรรม-สาระ
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากที่นี่
ทั้งหมด
 
 

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โรงพยาบาลขุนตาล 
ม.12 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทร.0 5360 6220 
 
โรงพยาบาลเชียงแสน 
ม.6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทร.0 5377 7017 
 
 โรงพยาบาลดอยหลวง
 ม.8 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทร.0 5379 0056 
 
โรงพยาบาลเทิง
 ม.20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย โทร.0 5379 5259 
 
โรงพยาบาลป่าแดด
 ม.4 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โทร.0 5365 4479-80 
 
โรงพยาบาลพญาเม็งราย 
ม.10 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทร.0 5379 9033
 
โรงพยาบาลพาน ม.1 ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย โทร.0 5372 1345 
 
โรงพยาบาลแม่จัน ม.5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร.0 5377 1300 
 
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ม.1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทร.0 5373 0357-8 
 
โรงพยาบาลแม่ลาว ม.3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทร.0 5360 3100-19
โรงพยาบาลแม่สรวย 
ม.13 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร.0 5378 6017 
 
โรงพยาบาลแม่สาย 
ม.10 ต.เวยีงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร.0 5373 1300-1 
 
โรงพยาบาลเวียงแก่น
ม.6 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทร.0 5360 8146 
 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
ม.1 ต.ทุ่งก่อ อ.เวยีงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทร.0 5395 3137-8 
 
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 
ม.11 ต.เวยีง อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.0 5378 1343-2 
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรฯ 
ม.3 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทร.0 5360 3123 
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 
ม.10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทร.0 5379 1206-7
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าตึง 
ม.2 ต.สันสลีอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.0 5391 8514
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางปอ 
ม.1 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
ม.6 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทร.0 5376 7154
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจังหวัด