News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ วัดเขตร์นาบุญญาราม ประจำปี 2566 HealthServ.net
พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ วัดเขตร์นาบุญญาราม ประจำปี 2566 HealthServ.net

ขอเชิญร่วมงานพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ 3 กิจกรรม สำคัญบูชาดาวนพเคราะห์ - จุดเทียนอายุวัฒนะ ทำพะเก่ง เสริมสิริมงคล ไหว้ไท้ส่วยเอี้ย แก้ปีชงประจำนักษัตร สะเดาะเคราะห์เสริมดวง และอื่นๆ อีกมากมาย ประจำปี 2566 วันที่ 2-6 ก.พ.2566 ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี งานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์อนัมนิกายหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ถือปฏิบัติมายาวนานกว่า 189 ปี

พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ วัดเขตร์นาบุญญาราม ประจำปี 2566 HealthServ

 
พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ เป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์อนัมนิกายหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ถือปฏิบัติมายาวนานกว่า 189 ปี ในงานจะมีการจุดเทียนอายุวัฒนะ แก้ปีชงประจำนักษัตร สะเดาะเคราะห์เสริมดวง และอื่นๆ อีกมากมายในสมัยโบราณตามพุทธศาสนา นิกายมหายานเชื่อว่าดวงดาวทั้ง 9 คือพระพุทธเจ้าทั้ง 7 และพระโพธิ์สัตว์ ทั้ง 2 พระองค์ ที่จะดูแลดวงชะตาชีวิตเรา การบูชาดวงดาวเพื่อให้ชีวิตของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง ตลอดปี อานิสงส์ผลบุญแห่งการบูชาดาวนอกจากเราที่จะได้รับแล้ว ยังสามารถส่งต่อไปให้ถึงบิดามารดาญาติมิตรทั้งหลายทั้งปวงด้วย
 
บูชาดาวที่วัดเขตร์นาบุญญาราม เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ยังดำรงไว้ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน (ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยที่พิธีกรรมต่าง ๆ ครบถ้วนเป็นดั่งเช่นโบราณกาลตามประเพณีเก่า ที่เชื่อกันว่าหลังจากตรุษจีน 15 วันเทศกาลสาร์ทง่วนเซียว สาร์ทใหญ่สาร์ทแรกของปี พระสงฆ์และคณะผู้ศรัทธาจะจัดพิธีร่วมกันอัญเชิญพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์เสด็จมาในปางของดวงดาว เพื่อประทานพรสร้างความเป็นสิริมงคลให้ผู้คน
 
การบูชาดาวที่วัดเขตร์นาบุญญาราม จะมีพิธีถวาย “พะเก่ง” คือการเขียนชื่อตัวเองลงในใบฎีกาไปไว้ใน อุโบสถถวายต่อพระพุทธเจ้า พระโพธิ์สัตว์ และทวยเทพ เพื่อให้ช่วยคุ้มครอง จะมีการสวดมงคลคาถาพระสูตรชั้นสูงเช้า-เย็นภายในอุโบสถ ตลอดงาน เชื่อว่าจะนาสิริมงคล ความร่มเย็นสู่ตัวเราและครอบครัว
 
สำหรับบุคคลที่เกิดปีระกา เถาะ ชวด มะเมีย ควรทำพิธีกาลอ (ปัดเคราะห์แก้ปีชง) ขอพรไท้ส่วยเอี๊ย คุ้มครองตลอดปี ในปีนี้เทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาไท้ส่วยเอี๊ยปีฉลูธาตุทองหยิน (ซิงทิ่ว辛丑) มีพระนามว่าขุนพลเอี่ยงสิ่งไต่เจียงกุง(辛丑太歲楊信大將軍) เพื่อฝากดวงชะตาเสริมดวง วัดเขตร์นาบุญญารามจัดให้พี่น้องประชาชนทำพิธีกาลอได้ที่วัดตลอดช่วงงานพิธีบูชาดาวโดยมีกรรมการวัดดูแล แนะนำในทุกขั้นตอน
 
วัดเขตร์นาบุญญาราม อารามเก่าแก่ในจังหวัดจันทบุรี แรกสร้างแต่ครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 กว่า 180 ปี มิ่งมงคลแห่งพุทธศาสนามหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย ที่ได้งอกงามไพบูลย์ในจิตใจพุทธศาสนิกชน ด้วยมงคลนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยมงคลสถานอุโบสถที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ จวบจนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงพระกรุณาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ด้านในพระเกศของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ จึงล้วนเป็นเหตุมงคลในอารามแห่งนี้เป็น “เขตแห่งเนื้อนาบุญ” อย่างแท้จริง


ข้อมูลจาก ททท.จันทบุรี
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง