News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบโมเดอร์นา 11,550 โดสและเริ่มฉีด 18 พ.ย. 64 HealthServ.net
อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบโมเดอร์นา 11,550 โดสและเริ่มฉีด 18 พ.ย. 64 HealthServ.net

รับมอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มใน 13 อำเภอต่อไป

อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบโมเดอร์นา 11,550 โดสและเริ่มฉีด 18 พ.ย. 64 HealthServ
18 พฤศจิกายน 2564 อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  เพื่อเริ่มทำการฉีดให้กับประชาชน
 
อบจ.มหาสารคาม นำโดย ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม และส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ที่ได้รับการจัดสรรจากสภากาชาดไทย จำนวน 11,550 โดส ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์ สสจ.มหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการส่งต่อให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเปราะบางกลุ่มแรก คือกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 640 ราย 
 
ในวันเดียวกันนี้ ได้เริ่มการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 180 ราย
อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบโมเดอร์นา 11,550 โดสและเริ่มฉีด 18 พ.ย. 64 HealthServ
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ที่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนอบจ.มหาสารคาม ตามกำหนดของสภากาชาดไทย มีดังนี้ 1.คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร 4.ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และ 5.บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 

ดร.คมคาย  อุดรพิมพ์ นายก อบจ.มหาสารคาม กล่าวว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนถึงความปลอดภัยในการรับการฉีดวัคซีน Moderna ทุกคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจะได้รับประกันภัยจากบริษัททิพยประกันภัย ที่จะคุ้มครองภัยที่เกิดหลังจากการฉีดวัคซีนแล้วด้วยเล็งเห็นประโยชน์และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนมาเป็นที่หนึ่ง
อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบโมเดอร์นา 11,550 โดสและเริ่มฉีด 18 พ.ย. 64 HealthServ
อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบโมเดอร์นา 11,550 โดสและเริ่มฉีด 18 พ.ย. 64 HealthServ
อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบโมเดอร์นา 11,550 โดสและเริ่มฉีด 18 พ.ย. 64 HealthServ
อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบโมเดอร์นา 11,550 โดสและเริ่มฉีด 18 พ.ย. 64 HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง