ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สรุปผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทย ประจำปี 2564

สรุปผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทย ประจำปี 2564 Thumb HealthServ.net
สรุปผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทย ประจำปี 2564 ThumbMobile HealthServ.net

สรุปจากรายงานประจำปี 2564 ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ นับเป็นปีที่ธุรกิจโรงพยาบาลมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มสูงมากเป็นประวัติการณ์ หลายบริษัทมีกำไรเกิน 100% เป็นการเติบโตที่น่าสนใจและน่าติดตามว่าในปี 2565 จะมีทิศทางอย่างไรต่อไป

 
HealthServ รวบรวมตัวเลข สรุปผลประกอบการ ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย ประจำปี 2564 มาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษา ดังตารางด้านล่างนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

  กำไร Q4/64 กำไร Q3/64 กำไร 2564 กำไร 2563
AHC โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) 71,070  145,242 258,437 72,198 
BCH บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 2,480,270  2,896,236 6,846,001 1,229,405 
BDMS กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 2,635,868  2,509,379 7,936,077 7,214,236 
BH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 612,095  295,984 1,215,678 1,204,138 
CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) 1,812,668  1,563,537 4,204,071 876,616
CMR เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 98,021 90,502 292,085 198,109 
EKH เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 89,573 155,813 344,830 72,104 
KDH ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 11,048 15,311 37,738 -8,989 
LPH โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) 50,849 288,538 464,522 142,888 
M-CHAI โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) 388,511 29,947 386,699 76,250
NEW วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 7,533 6 8,752 -28,334
NTV โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) 71,968 17,124 159,374 230,822 
PR9 โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 115,897 82,947 249,169 202,055 
PRINC บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 119,719 275,498 79,376 -511,686 
RAM บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 1,703,195 1,645,812 4,192,622 632,057
RJH บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) 283,360 484,283 1,011,958 412,495 
RPH บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 224,750 145,243 402,993 93,844 
SKR บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) 815,015 339,154 1,395,296 349,678 
SVH บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 413,724 366,928 1,491,290 1,447,400 
THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 635,133 833,080 1,337,425 62,427 
VIBHA บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 691,101 650,542 1,805,050 465,473 
VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 61,019 856,648 1,255,182 186,278 
WPH บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) 189,257 73,499 232,292 -28,334 
IMH บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) 139,383  206,384 422,698 -16,607 
TNH บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)  119,180  54,584 293,416 256,335


ผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทย ไตรมาส 3/2564

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด