ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์กู้ชีพตาปี สุราษฎร์ ประสาน Sky Doctor บินรับผู้ป่วยสโตรค จากท่าโรงช้าง ส่งต่อรพ.ตรัง

ศูนย์กู้ชีพตาปี สุราษฎร์ ประสาน Sky Doctor บินรับผู้ป่วยสโตรค จากท่าโรงช้าง ส่งต่อรพ.ตรัง Thumb HealthServ.net
ศูนย์กู้ชีพตาปี สุราษฎร์ ประสาน Sky Doctor บินรับผู้ป่วยสโตรค จากท่าโรงช้าง ส่งต่อรพ.ตรัง ThumbMobile HealthServ.net

ผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศชาย อายุ 82 ปี ประวัติมีอาการอ่อนแรงแขนขาด้านขวา และมีอาการ สับสน แพทย์วินิจฉัยเป็นภาวะหลอดเลือดอุดตันในสมองเฉียบพลัน

ศูนย์กู้ชีพตาปี สุราษฎร์ ประสาน Sky Doctor บินรับผู้ป่วยสโตรค จากท่าโรงช้าง ส่งต่อรพ.ตรัง HealthServ
 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.06 น ศูนย์กู้ชีพตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุน เฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน เพศชาย อายุ 82 ปี ประวัติมีอาการอ่อนแรงแขนขาด้านขวา และมีอาการ สับสน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

         แพทย์หญิงสิรินาถ จันทร์ลา และ นายแพทย์คมกฤษ ปัญญวัฒน วินิจฉัยโรคเป็น Stroke fast track : Left middle cerebral artery occlusion (ภาวะหลอดเลือดอุดตันในสมองเฉียบพลัน) จำเป็นต้องได้รับการสวนเปิดหลอดเลือดมอง ซึ่งเกินศักยภาพในการรักษาของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี


         ทีมแพทย์จึงได้ประสานงานส่งต่อโรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง แพทย์ผู้ให้การรักษาเปิด หลอดเลือด คือแพทย์หญิงทิพย์ลัดดา บุญชัย และประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยเฉพาะกิจกองบิน7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

         เมื่อเวลา 12.58 น ผู้ป่วยได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง เป็นที่เรียบร้อย 


         ประเภทอากาศยานในภารกิจนี้ ได้แก่ เครื่องเฮลิคอปเตอร์ EC725 มีชุดปฏิบัติการบินประกอบด้วย รต.จิรันรนิร ธโนปจัยสิทธกุล  พ.อ.อ.พิศาล แสงโทโพธิ์ และชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดยทีมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย แพทย์หญิงมัลลิกา บุญเนียม พว.จิราภรณ์ สุขวิสุทธิ์ 


         การส่งต่อครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติศูนย์กู้ชีพตาปี สุราษฎร์ ประสาน Sky Doctor บินรับผู้ป่วยสโตรค จากท่าโรงช้าง ส่งต่อรพ.ตรัง HealthServ
ศูนย์กู้ชีพตาปี สุราษฎร์ ประสาน Sky Doctor บินรับผู้ป่วยสโตรค จากท่าโรงช้าง ส่งต่อรพ.ตรัง HealthServ
ศูนย์กู้ชีพตาปี สุราษฎร์ ประสาน Sky Doctor บินรับผู้ป่วยสโตรค จากท่าโรงช้าง ส่งต่อรพ.ตรัง HealthServ
ศูนย์กู้ชีพตาปี สุราษฎร์ ประสาน Sky Doctor บินรับผู้ป่วยสโตรค จากท่าโรงช้าง ส่งต่อรพ.ตรัง HealthServ
ศูนย์กู้ชีพตาปี สุราษฎร์ ประสาน Sky Doctor บินรับผู้ป่วยสโตรค จากท่าโรงช้าง ส่งต่อรพ.ตรัง HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด