ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเสและเรือนไทย)

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเสและเรือนไทย) HealthServ.net
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเสและเรือนไทย) ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. - 11.30 น. เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
โทร. 02-2243261 ต่อ 0

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเสและเรือนไทย) HealthServ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย (เรือนไทย) บริการอะไรบ้าง
  • คลินิกแพทย์แผนไทย ตรวจวินิจฉัยและจ่ายยาสมุนไพร นวดประคบเพื่อรักษา นวดส่งเสริมสุขภาพ
  • คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
  • คลินิกอภัยสันตา (บ่งต้อ)
  • คลินิกเบาหวาน
  • คลินิกข้อเข่าเสื่อม
  • คลินิกทางเดินหายใจส่วนต้น
  • คลินิกแพทย์แผนจีน

โทร. 02-5902606, 02-5911964
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเสและเรือนไทย) HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด