ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการตรวจรักษาโรคผิวหนัง สถาบันราชประชาสมาสัย

บริการตรวจรักษาโรคผิวหนัง สถาบันราชประชาสมาสัย Thumb HealthServ.net
บริการตรวจรักษาโรคผิวหนัง สถาบันราชประชาสมาสัย ThumbMobile HealthServ.net

สถาบันราชประชาสมาสัย (โทร 02-3868153) บริการผู้ป่วยนอก ได้แก่ โรคผิวหนังและโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ เช่น โรคสะเก็ดเงิน โรคผิวหนังในเด็ก โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากสารสัมผัส โรคตุ่มน้ำพอง และ การบริการด้านผิวพรรณและ Laser เช่น การรักษาผิวหนังด้วยกรดผลไม้ (AHA) การรักษาหลุมด้วยยา (TCA) การรักษา Laser ชนิดต่างๆ เช่น ไฝ กระเนื้อ กระแดด ลบรอยสัก ปานโอตะแต่กำเนิด ด้วย IPL laser Q switch CO2

หน่วยงานโรคผิวหนังและโรคผิวหนังเนื้อชา สถาบันราชประชาสมาสัย 
15 หมู่ 7  ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
 
หน่วยงานผู้ป่วยนอกโรคผิวหนัง และ ผิวหนังเนื้อชา ให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการการตรวจรักษาดังนี้
  • โรคผิวหนัง   และโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ   เช่น    โรคสะเก็ดเงิน  โรคผิวหนังในเด็ก  โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากสารสัมผัส / จากการประกอบอาชีพ : ทดสอบทางผิวหนังด้วยวิธี patch test   โรคตุ่มน้ำพอง   
  • การบริการด้านผิวพรรณและ Laser   :  การรักษาผิวหนังด้วยกรดผลไม้ (AHA) ,     การรักษาหลุมด้วยยา( TCA) การรักษา Laser ชนิดต่างๆ  เช่น ไฝ, กระเนื้อ , กระแดด, ลบรอยสัก, ปานโอตะแต่กำเนิด  ด้วย IPL laser Q switch , CO2 เป็นต้น


ผู้ป่วยโรคผิวหนังเนื้อชา (โรคเรื้อน) 

ให้การรักษาโรคเรื้อน  ภาวะแทรกซ้อน  และเฝ้าระวัง  รวมถึง การให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตัวขณะเป็นโรค    การให้สุขศึกษาเรื่องโรค   และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย  โดย เน้นการสร้างสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการที่ได้มาตรฐาน
โทร : 02 – 3868153 ต่อ 239

หน่วยงานผู้ป่วยนอกโรคผิวหนังเนื้อชา 
ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โทร : 02 – 3868153 ต่อ 247
 

การให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนัง
ในเวลาราชการ ให้บริการ เวลา 8.30-12.00น.  ทุกวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
นอกเวลาราชการ เวลา 6.00-8.30น. ทุกวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ 
 นอกเวลาราชการวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00น.
 

การให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังเนื้อชา
 ในเวลาราชการ ให้บริการ เวลา 8.30-12.00น.  ทุกวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
บริการตรวจรักษาโรคผิวหนัง สถาบันราชประชาสมาสัย HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด