ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา

Hatyai Hospital

Logo

โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนังงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 33 ไร่ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 700 เตียง (เปิดดำเนินการ 640 เตียง)

ที่อยู่/ติดต่อ
182 รัถการ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

ผลสำรวจ

ข่าวสาร-สาระ-ข้อมูลบริการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา

 โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนังงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 33 ไร่  เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 700 เตียง (เปิดดำเนินการ 640 เตียง) ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หรือ HA (Hospital Accreditation) เพื่อมุ่งมั่นพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ เป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ประกันตนเลือกเป็นสถานพยาบาลหลักมาเป็นอันดับหนึ่งในจังหวัดสงขลา (ไม่จำกัดจำนวนผู้ประกันตน) เป็นโรงพยาบาลที่รับส่งผู้ป่วยประกันสังคมของโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนในเขตภาคใต้ตอนล่าง
 
 ประวัติโรงพยาบาลหาดใหญ่

      โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตั้งขึ้นด้วยความริเริ่มของ นายพ่วง สุวรรณรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายโกเมศ อินทวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองหาดใหญ่ในขณะนั้น ปี พ.ศ.2500 ในการก่อสร้างครั้งแรกเทศบาลเมืองหาดใหญ่มอบที่ดินให้ มีเนื้อที่เพียง 13 ไร่เศษ และกระทำพิธี วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2501 โดยก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารผู้ป่วยในแบบทรงไทย 2 หลัง หลังจากได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็ได้ทำพิธีเปิดโดย ฯพณฯจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2502 โดยมีนายแพทย์กำธร เจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก ปี พ.ศ. 2507 โรงพยาบาลได้รับงบประมาณก่อสร้างตึกผู้ป่วยในแบบทรงไทย 2 ชั้น เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง ขนาด 75 เตียง ราคา 900,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดรับผู้ป่วยได้ในปี พ.ศ.2508 ปี พ.ศ. 2510 โรงพยาบาลได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยศัลยกรรม สูติกรรมและเด็ก เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 1หลัง ราคา 5,000,000 บาทและก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2511 แต่ไม่สามารถเปิดรับผู้ป่วยได้ เนื่องจากได้รับงบประมาณเฉพาะอาคารเท่านั้น ส่วนครุภัณฑ์ ประจำตึก เช่น เตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ได้รับงบประมาณ นายแพทย์ จำลอง บ่อเกิด จึงได้ขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 (ช่อง10ในปัจจุบัน) จัดรายการทางโทรทัศน์เพื่อหาทุนสนับสนุน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากพ่อค้าคหบดี และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเงินบริจาค สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว 1,000,000 บาทเศษ จึงทำให้อาคารผู้ป่วยตึกศัลยกรรม สูติกรรมและเด็ก เปิดรับผู้ป่วยได้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2513 โดยมี ฯพณฯพลเอกประเสริฐ รุจิณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น กระทำพิธีเปิด ในการนี้ฯพณฯพลเอกประเสริฐ รุจิณรงค์ ได้บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายใน ขนาด 100 เลขหมาย พร้อมทั้งติดตั้งเสร็จเป็นจำนวนเงิน 216,450 บาท
 
        โรงพยาบาลหาดใหญ่ จึงได้เปิดรับคนไข้ในวันที่ 24 มิถุนายน 2502 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาเนื่องจากการเติบโตของชุมชน ในอำเภอหาดใหญ่ได้ขยายไปโดยรวดเร็ว กอร์ปทั้งมีผู้ป่วยเจ็บในท้องที่และจังหวัดใกล้เคียงไปรับบริการเพิ่มทวีมากขึ้นทุกวัน พื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างต่างๆ มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถขยายการก่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อรอรับการให้การบริการได้ทั่วถึง ดังนั้นในปี พ.ศ.2513 จึงได้เสนอต่อกรมการแพทย์ขอทำการจัดหาที่ดิน เพิ่มเติมออกไปทางถนนรัถการ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อที่เดียวกัน และเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลแห่งใหม่ในปัจจุบันนี้ ก็ได้รับการอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการแต่งตั้ง กรรมการประเมิณราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าวโดยได้ดำเนินการไปอย่างรีบเร่ง จนมาในปีพ.ศ. 2515 จึงได้มีการแต่งตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 202 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2515 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ นายจำลอง บ่อเกิด เจ้าพนักงานที่ดินสงขลาและนายอำเภอหาดใหญ่ ขณะนั้นเป็นกรรมการ ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้รับงบประมาณ ดำเนินการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นจำนวนเงิน 12,786,650 บาท ได้ที่ดินรวมทั้งสิ้น 19 ไร่ 44 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ซึ่งรวมกับที่ดินของเดิมทั้งสิ้นประมาณ 33 ไร่
 
        ปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ 2 ชั้น 1 หลัง โรงซักฟอกนึ่งกลาง 2 ชั้น 1 หลัง วงเงิน 5,600,000 บาท สมทบ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลอีก 1,200,000 บาท รวม 6,800,000 บาท ปี พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด-เภสัชกรรม 2 ชั้น 1 หลัง และโรงครัว-อาหาร 2 ชั้น 1 หลัง วงเงิน 5,000,000 บาท สมทบด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล 3,530,000 บาท รวม 8,570,000 บาท ปี พ.ศ. 2522-2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น 1 หลัง วงเงิน 66,426,980 บาท ลงมือก่อสร้างวันที่ 28 กันยายน 2522 และแล้วเสร็จวันที่ 10 พฤษภาคม 2525 และอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น 1 หลัง วงเงิน 106,344,754 บาท ลงมือก่อสร้างวันที่ 28 มิถุนายน 2522 และแล้วเสร็จวันที่ 16 กรกฏาคม 2525 ซึ่งจุผู้ป่วยได้ถึง 700 เตียง อนึ่งในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น และอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น ขนาด 700 เตียงทั้ง 2 หลังนี้ โรงพยาบาลหาดใหญ่ไม่ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์ประจำตึก เช่น เตียงผู้ป่วย อุปกรณ์การแพทย์ และอื่นๆ เช่นเคย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ นายแพทย์จำลอง บ่อเกิด จึงได้ขอความร่วมมือจาก สถานีโทรศัทน์ช่อง 10 หาดใหญ่ และเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จัดรายการ " ราตรีมหากุศล" ขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ เพื่อหาทุนสมทบจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ และครุภัณฑ์ประจำหอผู้ป่วย โดยแพร่ภาพทางโทรทัศน์ ในคืนวันที่ 17 กรกฏาคม 2525 ในการจัดรายการ "ราตรีมหากุศล" ครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคจากพ่อค้า คหบดีและประชาชนทั่วไปรวมทั้งสิ้น 15 ล้านบาทเศษ และจัดหาครุภัณฑ์ด้งกล่าว สำหรับอาคารทั้ง 2 หลังได้เรียบร้อย
 
        ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารบรรยายทางวิชาการ 4 ชั้น 1 หลัง วงเงิน 2,800,000 บาท สมทบด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล 990,000 บาท รวม 3,790,000 บาท ปี พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างระบบกำจัดน้ำเสีย 1หน่วย วงเวิน 4,000,000 บาท ดำเนินการเรียกประกวดราคาก่อสร้างได้ในวงเงิน 3,075,993 บาท ลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2525 และแล้วเสร็จวันที่ 11 พฤศจิกายน 2525 ปี พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างรั้ว ถนน ลาดจอดรถและรางระบายน้ำวงเงิน 3,000,000 บาท ลงมือก่อสร้าง วันที่ 21 กรกฏาคม 2525 และแล้วเสร็จวันที่ 18 พฤศจิกายน 2525 ดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2526 โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ย้ายผู้ป่วยจากอาคารเดิมมาอยู่อาคารใหม่ที่ตั้งถนนรัถการในปัจจุบันนี้ และได้กระทำพิธีเปิดอาคารทั้ง 2 หลัง โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2526 พร้อมทั้งได้รับมอบเครื่องหมายตอบแทนแก่ผู้ช่วยเหลือทางราชการทุกราย ปี พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชันสูตรโรค 5 ชั้น 1 หลัง ดำเนินการเรียกประกวนราคาก่อสร้าง ในวงเงิน 11,966,013 บาท ลงมือก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2527 และแล้วเสร็จในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2530 ปี พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณผู้พัน 3 ปี ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ครอบครัว 1 หลัง ในวงเงิน 20,680,000 บาท แล้วเสร็จในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2533 โดยใช้ งบประมาณ 9,230,000 บาท เงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบอีก 11,450,000 บาท รวาม 20,680,000 บาท

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา

โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
 อ.กระแสสินธุ์จ.สงขลา โทร.0 7439 9023
 
โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โทร.0 7447 3488
 
โรงพยาบาลควนเนียง 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา โทร.0 7438 6647
 
โรงพยาบาลจะนะ
 อ.จะนะ จ.สงขลา โทร.0 7420 7067-9
 
โรงพยาบาลเทพา 
อ.เทพา จ.สงขลา โทร.0 7437 6359-60
 
โรงพยาบาลนาหม่อม 
อ.นาหม่อม จ.สงขลา โทร.0 7438 2011-5
 
โรงพยาบาลบางกล่ำ 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โทร.0 7432 8221-4
 
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
อ.สะเดา จ.สงขลา โทร.0 7452 1485
 
โรงพยาบาลระโนด 
อ.ระโนด จ.สงขลา โทร.0 7439 2174-6
 
โรงพยาบาลรัตภูมิ
 อ.รัตภูมิจ.สงขลา โทร.0 7443 0390
 
โรงพยาบาลสทิงพระ
 อ.สทิงพระ จ.สงขลา โทร.0 7439 7112
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี 
อ.นาทวีจ.สงขลา โทร.0 7437 3080-7
 
โรงพยาบาลสะเดา
 อ.สะเดา จ.สงขลา 0 7441 1229
 
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
 อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทร.0 7437 7100-1
 
โรงพยาบาลสิงหนคร
 อ.สิงหนคร จ.สงขลา โทร.0 7433 2005-6
 
โรงพยาบาลมิตรภาพ
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7435 2900-3
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2
(หน้าสถานี- 78 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ตำรวจภูธร อ.หาดใหญ่) โทร.0 7425 8229
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขคลองเตย
 19 ซ.สองพี่น้อง ถ.อนุสรณ์อาจารย์ทอง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.0 7423 8333
 
ศูนย์บริการสาธาณสุขเทศบาล 
ตำบลกำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลกำแพงเพชร อ.รัตภูมิจ.สงขลา
โทร.0 7438 8491
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ 
ถ.เทศบาลใหม่ต.บ้านพรุอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7438 4901
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลปริก 
53 ถ.รวมประชา ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
โทร.0 7429 8300
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห 
สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.08 7290 2402
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงส์
 62/65 ซ.5 บ้านทุ่งรีต.คอหงส์อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.0 7421 7288
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
25 ถ.เทศบาล 4 อ.สะเดา จ.สงขลา
โทร.0 7452 2388
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อพรหมทองสองยอด 
53 ซ.33 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7425 5804
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขแฟลตการเคหะแห่งชาติ 
อาคารแฟลต 2 หน้าสำนักงานแฟลตการเคหะแห่งชาติ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7425 7466
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขรัตนอุทิศ 
42 ซ.ถ.รัตนอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7425 7059
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 1 
1 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7424 6148
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2 
13 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7425 2584
 
(ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา)
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 3 
ในวัดคอหงส์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(วัดคอหงส)์ โทร.0 7424 6964
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 4 
139/1 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(วัดคลองเรียน) โทร.0 7421 2261
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5 
2 ถ.วัดหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7425 3608
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขสนามกีฬาจิระนคร
ภายในสนามกีฬาจิระนคร 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7423 8332
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขบุญวรรโณ 
97/1 ซ.ชื่นอุทิศแก้วสมิตรพัฒนา ถ.พลพิชัย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7426 2818
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย
 113 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7426 2818-20
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขอู่ ท.ส. 
76 ซ.6/1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7423 1148
 
ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตำบล
 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7438 0421-2
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลพะตง 
112 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7429 1193
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลควนลัง 
ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.08 6498 3354
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัด
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
โรงพยาบาลกองบิน 56 
99 ม.8 ถ.ชูพันธ์ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา โทร.0 7425 0375
 
โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ 
191 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.0 7458 6671
 
โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี 
161/27 ซ.8 ถ.แสงศรีต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
(มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) จ.สงขลา
 โทร.0 7435 2901-3 
 
ชีวาวัฒนาคลินิกเวชกรรม
1096 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.0 7425 4946
 
คลองเรียนคลินิกเวชกรรม
343 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.0 7423 7405
 
คลินิกกระดูกและข้อหมอศศิพงษ์รัถการเอ็กซเรย์
 188/17 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.0 7480 1710
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา หมอประวิทย์ 
422 ถ.สัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 โทร.06 5883 7090
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์แพทย์หญิงวัจนารัตน์(หมอทราย)
743/3 ม.2 ต.พะวง  อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
 
 
คลินิกตาหมอวิชัย 112-113 ถ.ศุภสารรังสรรค์ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.0 7424 3761
 
คลินิกหมอโฆษิตสูติ- นรีเวช 122/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง  อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.08 1767 2427
 
คลินิกแพทย์กำพล 
85 ม.5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
โทร.0 7443 1309
 
คลินิกแพทย์เจริญ 
432 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์1 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0 7436 7355
 
คลินิกแพทย์นล 
504/7 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.08 9876 4323
 
คลินิกแพทย์ไพบูลย์ 
891 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.08 9656 9750
 
คลินิกแพทย์สุรสิทธิ์
170/20 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.08 1276 4551
 
คลินิกแพทย์หญิงพักตรป์ ระภาสูตินรเวชและโรคทั่วไป 
62 ซ.4 ถ.คลองเตย-คลองเปล ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
คลินิกราษฎร์อุทิศการแพทย์ 
93 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่อ. หาดใหญ่ โทร.08 1331 5868
 
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์แพทย์กิตติพล
 95/1-2 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่
 จ.สงขลา โทร.08 3045 6155
 
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์อัฐพล (หาดใหญ่)
 1056 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.08 9466 6230
 
คลินิกเวชกรรมนฤมลการแพทย์ 
84 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.0 7447 1119
 
คลินิกเวชกรรม หมออำนาจ มีสัทธรรม 
198/2 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.0 7426 1605
 
คลินิกสูตินรีเวชแพทย์หญิงสุนิษฐา 
491/5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.0 7423 6811
 
คอหงส์เวชคลินิก
 958 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.0 7436 4817
 
ทุ่งเสาคลินิกเวชกรรม
 66/2 ถ.ทุ่งเสา 1 ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.08 6514 8330
 
ศตพงษ์คลินิกโรคกระดูกและข้อ
 176/38 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร.0 7423 8109
 
สะเดาสหคลินิก 
72 ถ.ท่าพรุวิทยา ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
โทร.0 7441 1333
 
หมอจิตติคลินิกเวชกรรม 
268 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7422 6476