ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Thumb HealthServ.net
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ThumbMobile HealthServ.net

แนะนำบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ให้บริการ (กรุณาโทรติดต่อห้องตรวจก่อนมารับบริการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 02-5347000 , 02-5347312

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00–20.00 น.
ให้บริการที่ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ และอาคารคุ้มเกศ (ปิดรับบัตรเวลา 19.30 น.)

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.
ให้บริการที่ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ และอาคารคุ้มเกศ (ปิดรับบัตรเวลา 11.30 น.)

งดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ทางโรงพยาบาลกำหนด

 
สิทธิและการให้บริการ 
ประชาชนทั่วไป 
ผู้มีสิทธิเบิกเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง (เสียค่าบริการคลินิกพิเศษนอกเวลา 450 บาท สามารถเบิกตามระเบียบกรมบัญชีกลาง 50 บาท)
ค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ สามารถเบิกได้ตามสิทธิ
 
 
บริการให้คำปรึกษาด้านโภชนบำบัด
ให้คำปรึกษาด้านโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจนอกเวลา (ผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน, มีปัญหาด้านการทานอาหาร และผู้ป่วยที่ใส่สายให้อาหาร) ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
 
 
ตรวจสุขภาพเปิดให้บริการ
โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-11.00 น. สำหรับตรวจร่างกายสมัครงาน, ตรวจร่างกายศึกษาต่อ, โปรแกรมตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ) ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ 
โทร.02-5347913-6
 
 
ตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิประกันสังคม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
โทรจองคิวล่วงหน้าที่เวชระเบียน หมายเลข 0-25347679 รับวันละ 10 คิว ตรวจทุกวันพุธ
 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ใช้ได้เฉพาะสิทธิเงินสด (ไม่รวมค่าบริการ)
มี 2 ยี่ห้อ ราคา 1,196 บาท และราคา 872 บาท
 คนไข้อายุต่ำกว่า 13 ปี ฉีด 1 เข็ม
 คนไข้อายุมากกว่า 13 ปี ฉีด 2 เข็ม
 
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A ,B ไม่รวมค่าบริการ ใช้ได้เฉพาะสิทธิเงินสด ขึ้นบัตรที่เคาน์เตอร์คัดกรอง ตรวจสอบภูมิคุ้มกันก่อนว่ามี หรือไม่
 ตับอักเสบ A เข็มละ 780 บาท ฉีด 2 เข็ม
 ตับอักเสบ B เข็มละ 157 บาท ฉีด 3 เข็ม
หมายเหตุ รายชื่อแพทย์ที่ลงตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจ กรุณาโทรติดต่อห้องตรวจก่อนมารับบริการ
 
ที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการ สามารถจอดได้ที่อาคารคุ้มเกศ ชั้น 2-9
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
โทร. 0-25347000 ,  0-25347312
 
 
 
ห้องเจาะเลือด
ห้องเจาะเลือด อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2
 บริการเจาะเลือดนอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.
 บริการเจาะเลือดวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.30-11.00 น. 
 ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม /ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สามารถเบิกค่าตรวจได้ตามสิทธิ์ และเสียค่าบริการครั้งละ 100 บาท (เบิกไม่ได้)
 สำหรับผู้ที่มีใบนัดเจาะเลือดจากแพทย์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องเจาะเลือด ชั้น 2  
โทร.02-5347619
 
 
 
ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. 
และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.   
นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. 
โทร. 02-5347913-6 
**กรุณาโทรติดต่อห้องตรวจก่อนมารับบริการ**
 
 
 
ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 ห้องสีส้ม อาคารคุ้มเกล้าฯ
ให้บริการวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.00–20.00 น. 
และวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. 
นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. 
โทร.02-5347165
 
 
 
 
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 ห้องสีชมพู อาคารคุ้มเกล้าฯ
ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. 
และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. 
นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. 
โทร. 02-5347151-3 ,โทร.ภายใน 2 7151-3
 
 
ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ
ให้บริการวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. ติดต่อสอบถามและนัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. 
โทร.02-5347933-4
ค่าใช้จ่าย X-RAY DIGITAL เพื่อการจัดฟัน (เฉพาะวันเสาร์ 08.30-11.30 น.)    
*  รับเฉพาะคนไข้ที่ทำการนัดล่วงหน้า โทร. 0-25347933
 
ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 2 ห้องสีแดง อาคารคุ้มเกล้าฯ
อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีแดง 
ให้บริการวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. 
นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. 
โทร.02-5347167 - 8
 
 
 
ห้องตรวจผิวหนัง ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
ให้บริการวันจันทร์ วันอังคาร เวลา 16.00-20.00 น. 
และวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. (ตรวจโรคผิวหนังทั่วไป และโรคผิวหนังในเด็ก) นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. 
โทร. 02-5347974-6
 
 
ห้องตรวจจักษุกรรม ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน อาคารคุ้มเกล้าฯ
ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. 
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.
นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น.  
โทร.0-25347182
 
 
 
ห้องตรวจสูตินรีกรรม ชั้น 2 ห้องสีฟ้า อาคารคุ้มเกล้าฯ
ให้บริการวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. 
และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น.
โทร.02-5347157-8 
ให้บริการทั้งด้านสูติกรรม และนรีเวชกรรม รวมทั้งการส่องกล้องตรวจภายในปากมดลูก
  ค่าใช้จ่ายห้องตรวจสูตินรีกรรม ...  
 
 
ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ
เปิดวันจันทร์ ถึงวันพฤหัส และวันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน) รับเฉพาะคนไข้นัด  
โทร.02-5347944-5
 
 
คลินิกฝังเข็ม ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
ย้ายไปให้บริการที่ ชั้น 2 ห้องประชุมกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคารคุ้มเกศ ชั้วคราว
 
บริการฝังเข็มโดย น.ท.นิเวศ เด่นรัศมีเทพ ที่ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-18.00 น. 
และวันเสาร์ เวลา 08.00-11.00 น.  
ติดต่อนัดหมายและรับคำแนะนำได้ที่ คลินิกฝังเข็ม
โทร. 0-25347625, 2-7625 (ในเวลาราชการ)
 
 ค่าบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ใช้สิทธิเงินสด 600 บาท/ครั้ง,กรมบัญชีกลาง ค่าบริการ 400 บาท
 
 
ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) ชั้น 2 อาคารคุ้มเกศ
กิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัด เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. 
และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.
โทร.02-5347927 ,2 7927
 
  ร.อ.หญิง พรรณปพร ศรีพันธุ์วงศ์ ลงตรวจ วันจันทร์
  ร.อ.หญิง วิสุทธินี เทือกทอง      ลงตรวจ วันพุธ
  ร.อ.หญิง บุษย์ฉัตร ลับไพรี       ลงตรวจ วันอาทิตย์
 
ห้องตรวจรังสีกรรม
ห้องตรวจรังสีกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 
บริการนอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ 08.00-11.00 น. สำหรับผู้ที่มีใบนัดแพทย์ ขึ้นสิทธิก่อนยื่นใบนัด
 แมมโมเกรม (Mammogram)
 อุลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
 เอกซ์เรย์ทั่วไป
 เวลา 13.00-15.00 น.
โทร.  02-5347205
 
 
ห้องตรวจพิเศษสูตินรีกรรม ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ
ย้ายไปให้บริการที่ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ด้านหลังห้องสูตินรีเวชกรรม (ห้องสีฟ้า) ชั่วคราว
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. 
และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. 
โทร.02-5347947-8
 
 
ศูนย์ส่องกล้อง ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ
บริการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รับเฉพาะคนไข้นัด 
โทร. 02-5347987
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด