ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ฝากครรภ์ ฟรี สตรีทุกสัญชาติ ที่ศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพ 69 แห่ง

ฝากครรภ์ ฟรี สตรีทุกสัญชาติ ที่ศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพ 69 แห่ง Thumb HealthServ.net
ฝากครรภ์ ฟรี สตรีทุกสัญชาติ ที่ศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพ 69 แห่ง ThumbMobile HealthServ.net

สตรีทุกท่านในพื้นที่กรุงเทพ ที่มีอายุ 17-35 ปี หากตั้งครรภ์แล้ว สามารถติดต่อขอเข้ารับบริการฝากครรภ์ได้ฟรี ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่งในกรุงเทพมหานคร ให้บริการดูแลรับฝากครรภ์กับสตรีทุกสัญชาติ ไม่ว่าสัญชาติไหน ไทย จีน พม่า ลาว เขมร ฯลฯ และบริการ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ท่านพำนักหรือมีภูมิลำเนาอยู่ได้ที่นี่

ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ให้บริการรับฝากครรภ์หญิงตั้งครรภ์ อายุ 17-35 ปี ทุกสัญชาติ สำหรับหญิงไทยตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
การให้บริการ
1. วินิจฉัยการตั้งครรภ์
2. ประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์
3. ตรวจร่างกาย/ตรวจครรภ์
4. ประเมินสุขภาพจิต
5. โรงเรียนพ่อแม่/การให้สุขศึกษา
6. รับดูแลฝากครรภ์ และส่งต่อไปเตรียมคลอดที่โรงพยาบาล
 
ฝากครรภ์ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
1. บัตรประชาชนของหญิงตั้งครรภ์และสามี
2. ผลการตรวจเลือด/สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก กรณีมีการรับบริการจากหน่วยบริการอื่นมาก่อน (ถ้ามี)
 
 
คลินิกฝากครรภ์ (ANC) ของศูนย์บริการสารารณสุข 69 แห่ง เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสารารณสุขใกล้บ้าน
 
 
ฝากครรภ์ ฟรี สตรีทุกสัญชาติ ที่ศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพ 69 แห่ง HealthServ


เบอร์โทรติดต่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่งในกทม.1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ 0-2226-5897
2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน 0-2251-7735-7
3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ 0-2587-0873
4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 0-2246-1553
5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ 0-2214-1057
6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง 0-2282-8493
7 ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมีปุรุราชรังสรรค์ 0-2284-2427-8 ,  0-2282-8493
8 ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอดรุ่งเรือง 0-2361-6760-2
9 ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย 0-2282-8494 ต่อ 301-2
10 ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท 0-2258-4892 ,  0-2259-2523
11 ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ 0-2271-1122 ,  0-2278-5069
12 ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ 0-2291-7637-8
13 ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช 0-2222-7875
14 ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว ศรีบุญเรือง 0-2211-2353
15 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 0-2541-8380
16 ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี 0-2252-7776 ต่อ 305
17 ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ 0-2591-6306
18 ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล 0-2211-0860
19 ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง 0-2910-7314
20 ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย 0-2223-0004
21 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง 0-2392-9277-8
22 ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ 0-2349-1816-7
23 ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา 0-2233-6329
24 ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 0-2579-1342 ต่อ 24
25 ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง 0-2277-2660
26 ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 0-2465-1114 ต่อ 409
27 ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ 0-2465-1000
28 ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี 0-2438-8387
29 ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร 0-2476-6495
30 ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม 0-2423-0234
31 ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร 0-2434-7304
32 ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก 0-2331-1773
33 ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม 0-2472-5496
34 ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี 0-2311-0764 ต่อ 302
35 ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 0-2374-3550
36 ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล 0-2476-5801
37 ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา 0-2362-5238-9
38 ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคํา บําเพ็ญ 0-2243-3157 ,  0-2241-8378
39 ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ 0-2427-7949 ,  0-2428-4406
40 ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค 0-2455-3870
41 ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 0-2249-1385 ,  0-2249-1376
42 ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา 0-2415-2052
43 ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 0-2540-5615-6 ต่อ 409
44 ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลําผักชี หนองจอก 0-2988-1633-6
45 ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า 0-2543-0746-7 ต่อ 402
46 ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ 0-2329-0320 ,  0-2329-1412
47 ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 0-2410-1810 ต่อ 20
48 ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาดวัชระอุทิศ 0-2421-2147-9
49 ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา 0-2424-9410 ต่อ 20
50 ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม 092375-2897 ,  0-2374-5633
51 ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน 0-2279-8972
52 ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก 0-2275-6579
53 ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง 0-2575-2650-2
54 ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม 0-2426-3321
55 ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ 0-2294-3247
56 ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ 0-2184-2693-5
57 ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ําเลิศ 0-2396-1866
58 ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมแสน ฟักอุดม 0-2427-7512 ,  0-2428-4405
59 ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ 0-2463-5621
60 ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร 0-2565-5257
61 ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ 0-2536-0163 ต่อ 25
62 ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา 0-2455-5804 ต่อ 207
63 ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย 0-2675-9945-6 ต่อ 204
64 ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา 0-2548-0495-8
65 ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน 0-2453-0526 ต่อ 104
66 ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตําหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 0-2539-4828
67 ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา 0-2441-4680-3
68 ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง 0-2372-2225-7
69 ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว 0-2379-8911-2
 
 

เรื่องต้องรู้สำหรับสตรีตั้งครรภ์


ระวังอย่ามองข้าม...อาการท้องไม่รู้ตัว

 
ท้องไม่รู้ตัวเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ หากฝ่ายหญิงไม่ใส่ใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
 
สาเหตุ ที่คุณแม่ไม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์ อาจเกิดจากการไม่ได้สังเกตอาการเหล่านี้

1.ไม่ทันได้สังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย

2. ประจำเดือนขาด แต่คิดว่าเป็นเพราะสาเหตุอื่น เช่น ความเครียด การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน พักผ่อนน้อย

3.ตรวจการตั้งครรภ์แต่ไม่พบว่าท้อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ทำการทดสอบครรภ์ที่เร็วเกินไป การทิ้งชุดตรวจครรภ์ไว้นานทำให้ปะสิทธิภาพในการตรวจลดลง การดื่มน้ำเยอะทำให้ระดับฮอร์โมนที่บ่งบอกถึงการตั้งครรภ์ในปัสสาวะลดลง
 
 

 

7 อาการสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังตั้งครรภ์

ประจำเดือนขาด
รู้สึกหิวบ่อยขึ้น
ปัสสาวะบ่อยขึ้น
มีอาการเจ็บหน้าอก คัดเต้านม
คลื่นไส้ อาเจียน
อารมณ์แปรปรวน
 
 
 
 
กรุงเทพมหานคร แนะนำ ฝากครรภ์เร็ว ฝากครรภ์ คุณภาพ ฝากครรภ์ก่อน 3 เดือน
 
 
ทำไมเราต้องฝากครรภ์ก่อน 3 เดือน
 
1. เพื่อตรวจหาความเสี่ยงในการตั้งครรภ์
 
2. เพื่อให้คุณแม่และลูกได้รับสารอาหารครบถ้วน รวมถึงได้รับวิตามินต่างๆ เช่น โฟลิก ธาตุเหล็ก แคลเซียมและไอโอดีนตามความจำเป็น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีแก่ลูกน้อย

3. เพื่อให้คุณแม่มีความรู้และสามารถปฏิบัติตัวในระหว่างตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้อง
 
 
ฝากครรภ์เร็ว ทำให้คุณแม่และลูกแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
 
ฝากครรภ์ครั้งแรกให้คุณแม่พาคุณพ่อไปด้วย เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 
 
ด้วยความห่วงใยจากกรุงเทพมหานคร
สำนัตอนามัย กรุงเทพมหานคร
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด