ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดขอนแก่น ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.ขอนแก่น

รพ.สต ในจังหวัดขอนแก่น ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.ขอนแก่น Thumb HealthServ.net
รพ.สต ในจังหวัดขอนแก่น ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.ขอนแก่น ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตุลาคม 2565 รวม 248 แห่ง

จำแนกรายอำเภอ ดังนี้

รพ.สต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น
รพ.สต.บ้านโคก อ.เมือง
รพ.สต.โคกสี อ.เมือง
รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี อ.เมือง
รพ.สต.ท่าพระ อ.เมือง
รพ.สต.บ้านทุ่ม อ.เมือง
รพ.สต.เมืองเก่า อ.เมือง
รพ.สต.บ้านดอนบม อ.เมือง
รพ.สต.บ้านผือ อ.เมือง
รพ.สต.พระลับ อ.เมือง
รพ.สต.สาวะถี อ.เมือง
รพ.สต.บ้านโนนรัง อ.เมืองขอนแก่น
รพ.สต.บ้านหว้า อ.เมือง
รพ.สต.บ้านค้อ อ.เมือง
รพ.สต.บ้านซำจาน อ.เมืองขอนแก่น
รพ.สต.แดงใหญ่ อ.เมือง
รพ.สต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น
รพ.สต.ดอนหัน อ.เมือง
รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก อ.เมืองขอนแก่น
รพ.สต.บ้านโนนม่วง อ.เมือง
รพ.สต.ศิลา อ.เมือง
รพ.สต.บ้านเป็ด อ.เมือง
รพ.สต.หนองตูม อ.เมือง
รพ.สต.บึงเนียม อ.เมือง
รพ.สต.โนนท่อน อ.เมือง

 
รพ.สต.หนองบัว อ.บ้านฝาง
รพ.สต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง
รพ.สต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง
รพ.สต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง
รพ.สต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง
รพ.สต.โคกงาม อ.บ้านฝาง
รพ.สต.บ้านแดง อ.บ้านฝาง
รพ.สต.บ้านแก่นเท่า อ.บ้านฝาง

 
รพ.สต.พระยืน อ.พระยืน
รพ.สต.ขามป้อม อ.พระยืน
รพ.สต.หนองแวง อ.พระยืน
รพ.สต.บ้านโต้น อ.พระยืน
รพ.สต.พระบุ อ.พระยืน
 
รพ.สต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ
รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่ อ.หนองเรือ
รพ.สต.โนนทัน อ.หนองเรือ
รพ.สต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ
รพ.สต.บ้านกง อ.หนองเรือ
รพ.สต.โนนทอง อ.หนองเรือ
รพ.สต.บ้านผือ อ.หนองเรือ
รพ.สต.ยางคำ อ.หนองเรือ
รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ อ.หนองเรือ
รพ.สต.หนองเรือ อ.หนองเรือ
รพ.สต.จระเข้ อ.หนองเรือ
รพ.สต.บ้านหว้า อ.หนองเรือ
รพ.สต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ
รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ อ.หนองเรือ
รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ อ.หนองเรือ

 
รพ.สต.บ้านมาลา อ.ชุมแพ
รพ.สต.โนนหัน อ.ชุมแพ
รพ.สต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ
รพ.สต.โนนอุดม อ.ชุมแพ
รพ.สต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ
รพ.สต.บ้านหนองไผ่ อ.ชุมแพ
รพ.สต.บ้านวังหูกวาง อ.ชุมแพ
รพ.สต.ไชยสอ อ.ชุมแพ
รพ.สต.วังหินลาด อ.ชุมแพ
รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้ อ.ชุมแพ
รพ.สต.บ้านหนองผือ อ.ชุมแพ
รพ.สต.นาเพียง อ.ชุมแพ
รพ.สต.หนองเขียด อ.ชุมแพ
รพ.สต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ
รพ.สต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ
รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ
รพ.สต.บ้านโคกม่วง อ.ชุมแพ

 
รพ.สต.สีชมพู อ.สีชมพู
รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม อ.สีชมพู
รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน อ.สีชมพู
รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา อ.สีชมพู
รพ.สต.ซำยาง อ.สีชมพู
รพ.สต.หนองแดง อ.สีชมพู
รพ.สต.อ่างทอง อ.สีชมพู
รพ.สต.บ้านซำจำปา อ.สีชมพู
รพ.สต.บ้านบริบูรณ์ อ.สีชมพู
รพ.สต.บ้านเทพชมพู อ.สีชมพู
รพ.สต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู
รพ.สต.ภูห่าน อ.สีชมพู
รพ.สต.ศรีสุข อ.สีชมพู

 
รพ.สต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง
รพ.สต.บ้านหนองหว้า อ.น้ำพอง
รพ.สต.ทรายมูล อ.น้ำพอง
รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ อ.น้ำพอง
รพ.สต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง
รพ.สต.บัวเงิน อ.น้ำพอง
รพ.สต.หนองกุง อ.น้ำพอง
รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ อ.น้ำพอง
รพ.สต. ตำบลวังชัย อ.น้ำพอง
รพ.สต.สะอาด อ.น้ำพอง
รพ.สต.บ้านขาม อ.น้ำพอง
รพ.สต.น้ำพอง อ.น้ำพอง
รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ อ.น้ำพอง
รพ.สต.บ้านคำบง อ.น้ำพอง
รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ อ.น้ำพอง
รพ.สต.กุดพังทุย อ.น้ำพอง
รพ.สต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง
รพ.สต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง

 
รพ.สต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์
รพ.สต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์
รพ.สต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์
รพ.สต.นาคำ อ.อุบลรัตน์
รพ.สต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์
รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย อ.อุบลรัตน์
รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์ อ.อุบลรัตน์
รพ.สต.บ้านห้วยยาง อ.อุบลรัตน์

 
รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง อ.กระนวน
รพ.สต.หัวนาคำ อ.กระนวน
รพ.สต.น้ำอ้อม อ.กระนวน
รพ.สต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน
รพ.สต.ห้วยโจด อ.กระนวน
รพ.สต.ห้วยยาง อ.กระนวน
รพ.สต.ดูนสาด อ.กระนวน
รพ.สต.หนองโน อ.กระนวน
รพ.สต.บ้านหนองโอง อ.กระนวน
รพ.สต.บ้านโนนสัง อ.กระนวน
รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.กระนวน
รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง อ.กระนวน

 
รพ.สต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่
รพ.สต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
รพ.สต.บ้านละว้า อ.บ้านไผ่
รพ.สต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่
รพ.สต.บ้านสร้างแป้น อ.บ้านไผ่
รพ.สต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่
รพ.สต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่
รพ.สต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่
รพ.สต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่
รพ.สต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่
รพ.สต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่
รพ.สต.บ้านนาโน อ.บ้านไผ่
รพ.สต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่

 
รพ.สต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย
รพ.สต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย
รพ.สต.วังม่วง อ.เปือยน้อย

 
รพ.สต.ลอมคอม อ.พล
รพ.สต.โคกสง่า อ.พล
รพ.สต.หัวทุ่ง อ.พล
รพ.สต.โจดหนองแก อ.พล
รพ.สต.โนนข่า อ.พล
รพ.สต.หนองมะเขือ อ.พล
รพ.สต.บ้านฮ่องหอย อ.พล
รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล
รพ.สต.หนองแวงโสกพระ อ.พล
รพ.สต.เพ็กใหญ่ อ.พล
รพ.สต.เก่างิ้ว อ.พล
รพ.สต.โสกนกเต็น อ.พล
รพ.สต.เมืองพล อ.พล
 
รพ.สต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่
รพ.สต.บ้านหนองแดง อ.แวงใหญ่
รพ.สต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่
รพ.สต.โนนทอง อ.แวงใหญ่
รพ.สต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่
รพ.สต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย
รพ.สต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย
รพ.สต.ละหานนา อ.แวงน้อย
รพ.สต.ท่าวัด อ.แวงน้อย
รพ.สต.ทางขวาง อ.แวงน้อย

 
รพ.สต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง
รพ.สต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง
รพ.สต.บ้านโนนแต้ อ.หนองสองห้อง
รพ.สต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง
รพ.สต.สำโรง อ.หนองสองห้อง
รพ.สต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง
รพ.สต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง
รพ.สต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง
รพ.สต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง
รพ.สต.หันโจด อ.หนองสองห้อง
รพ.สต.วังหิน อ.หนองสองห้อง
รพ.สต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง
รพ.สต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง

 
รพ.สต.นาหว้า อ.ภูเวียง
รพ.สต.สงเปือย อ.ภูเวียง
รพ.สต.บ้านกุดดุก ตำบลดินดำ อ.ภูเวียง
รพ.สต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง
รพ.สต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง
รพ.สต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง
รพ.สต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง
รพ.สต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง
รพ.สต.หว้าทอง อ.ภูเวียง
รพ.สต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง
รพ.สต.บ้านดินดำ ตำบลดินดำ อ.ภูเวียง

 
รพ.สต.คำแคน อ.มัญจาคีรี
รพ.สต.บ้านหนองขาม อ.มัญจาคีรี
รพ.สต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี
รพ.สต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี
รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์ อ.มัญจาคีรี
รพ.สต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี
รพ.สต.นางาม อ.มัญจาคีรี
รพ.สต.นาข่า อ.มัญจาคีรี
รพ.สต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี
รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง อ.มัญจาคีรี
รพ.สต.บ้านกอก อ.มัญจาคีรี

 
รพ.สต.บ้านนาฝาย อ.ชนบท
รพ.สต.วังแสง อ.ชนบท
รพ.สต.บ้านโนนข่า อ.ชนบท
รพ.สต.ห้วยแก อ.ชนบท
รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น อ.ชนบท
รพ.สต.บ้านแท่น อ.ชนบท
รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง อ.ชนบท
รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย อ.ชนบท
รพ.สต.บ้านห้วยไร่ อ.ชนบท
รพ.สต.บ้านโนนพยอม อ.ชนบท
รพ.สต.ปอแดง อ.ชนบท

 
รพ.สต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง
รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ อ.เขาสวนกวาง
รพ.สต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง
รพ.สต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง
รพ.สต.บ้านป่าเปือย อ.เขาสวนกวาง
รพ.สต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง
 
รพ.สต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน
รพ.สต.บ้านท่าขาม อ.ภูผาม่าน
รพ.สต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน
รพ.สต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน
รพ.สต.บ้านโนนสะอาด อ.ภูผาม่าน
รพ.สต.บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ อ.ภูผาม่าน

 
รพ.สต.บ้านโนน อ.ซำสูง
รพ.สต.คูคำ อ.ซำสูง
รพ.สต.กระนวน อ.ซำสูง
รพ.สต.ห้วยเตย อ.ซำสูง
รพ.สต.คำแมด อ.ซำสูง

 
รพ.สต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย
รพ.สต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย
รพ.สต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย
รพ.สต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย

 
รพ.สต.บ้านหนองกุง อ.หนองนาคำ
รพ.สต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ
รพ.สต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ
รพ.สต.บ้านหนองแวง อ.หนองนาคำ
รพ.สต.ขนวน อ.หนองนาคำ

 
รพ.สต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด
รพ.สต.บ้านขามเปี้ย อ.บ้านแฮด
รพ.สต.บ้านเล็บเงือก โคกสำราญ อ.บ้านแฮด
รพ.สต.บ้านดง อ.บ้านแฮด
รพ.สต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด
รพ.สต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด
รพ.สต.หนองแซง อ.บ้านแฮด

 
รพ.สต.โนนศิลา อ.โนนศิลา
รพ.สต.โนนแดง อ.โนนศิลา
รพ.สต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา
รพ.สต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา
รพ.สต.บ้านหัน อ.โนนศิลา
รพ.สต.บ้านวังยาว อ.โนนศิลา

 
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น อ.เวียงเก่า
รพ.สต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า
รพ.สต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด