ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Application RTAF BUS แอพบริการรถบัส ของกรมแพทย์ทหารอากาศ

Application RTAF BUS แอพบริการรถบัส ของกรมแพทย์ทหารอากาศ Thumb HealthServ.net
Application RTAF BUS แอพบริการรถบัส ของกรมแพทย์ทหารอากาศ ThumbMobile HealthServ.net

ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการมาใช้บริการยัง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.และ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. แสดงพิกัด ระยะเวลาในการรอคอย และจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร

Application RTAF BUS แอพบริการรถบัส ของกรมแพทย์ทหารอากาศ HealthServ
Application RTAF BUS
กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น รถยนต์โดยสารสวัสดิการ ทอ. เส้นทาง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.และ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ.
ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ ใน Google play  เฉพาะระบบ Android เท่านั้น

Application RTAF BUS
ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการมาใช้บริการยัง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.และ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. แสดงพิกัด ระยะเวลาในการรอคอย และจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด