ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ThumbMobile HealthServ.net
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก 
102 ม.8 ถ.ส าราญรื่น ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  โทร.055 428111, 081-6592431
 
โรงพยาบาลตรอน
252 ม.2 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  โทร.055 825859
 
โรงพยาบาลทองแสนขัน 
261 ม.9 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์  โทร.055 418035
 
โรงพยาบาลท่าปลา
139 ม.1 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  โทร.055 449212-3
 
โรงพยาบาลน้ำปาด 
15 ต.แสนตอ อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์  โทร.055 481574
 
โรงพยาบาลบ้านโคก 
232 ม.3 อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์  โทร.055 486126
 
โรงพยาบาลพิชัย 
138 ม.1 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์  โทร.055 832100
 
โรงพยาบาลฟากท่า 
21 ม.1 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์  โทร.0 5548 9339
 
โรงพยาบาลลับแล 
163 ม.11 ถ.อินใจมี ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  โทร.0 5543 2104
 
สถานพยาบาลเขื่อนสิริกิตติ์ 
40 ม.10 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  โทร.0 5546 1140-43 ต่อ 2440-42
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทราชินี อ.เมืองอุตรดิตถ์จ.อุตรดิตถ์
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านส่องสี อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านวังสัมพันธ์ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านบ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางคอม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยยาง อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1 ถ.ประชานิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร.0 5544 4388
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด