ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลฟากท่า

Fak Tha Hospital

Logo

ที่อยู่/ติดต่อ
21 หมู่ 1 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160
โทร 055-489339
ฉุกเฉิน 055-489304
โทรสาร 055-489115

✅ รับบัตรทอง

ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลฟากท่า

เทศบาลตำบลฟากท่า จัดโครงการการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลฟากท่า จัดโครงการการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โรงพยาบาลฟากท่า
เทศบาลตำบลฟากท่า จัดโครงการการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจรัส สีกา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม จัดโครงการการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566 กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็น เขตเทศบาลตำบลฟากท่า จำนวน 80 คน โดยนายวิทยา รักสัจจา นายกเทศมนตรีตำบลฟากท่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงยิมเทศบาลตำบลฟากท่า 
โรงพยาบาลฟากท่า
 

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลฟากท่า

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลฟากท่า (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข่าวสาร-สาระ-บริการ โรงพยาบาลฟากท่า

  • ยังไม่มีข่าวสาร ข้อมูลจากที่นี่
ทั้งหมด
 

ประวัติโรงพยาบาลฟากท่า

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดงบประมาณสร้างโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง และอาคารต่างๆ โดยได้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 35 ไร่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ในปี พ.ศ.2519-2520 และได้เปิดให้บริการผู้ป่วยในปีพ.ศ.2521 โดยมีหน่วยราชการต่างๆ ในอำเภอฟากท่าในขณะนั้นให้การสนับสนุน โดยมีนายธีระศักดิ์ รักสัจจา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า เป็นคนแกร
 
ต่อมาในปี พ.ศ.2541 ได้งบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติม ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สามารถให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในเขตอำเภอฟากท่า และอำเภอใกล้เคียง ซึ่งโรงพยาบาลชุมชนอำเภอฟากท่า ได้ดำเนินการปรับปรุงด้านบริการตลอดจนอาคารสถานที่จนถึงปัจจุบัน

ประวัติ
     อำเภอฟากท่าตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2480 โดยมีฐานะเป็น กิ่งอำเภอฟากท่า ขึ้นกับอำเภอน้ำปาด ที่ตั้งกิ่งอำเภออยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านนาหน่ำ ตำบลฟากท่า ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากเวียงจันทน์ ภายใต้การนำของพญาปาด ได้มาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่ที่บ้านสองคอน ริมแม่น้ำปาด ต่อมาเมื่อมีผู้คนมากขึ้นก็อพยพต่อลงมาทางใต้ สร้างเมืองใหม่ขึ้นที่ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเช่นกัน แม่น้ำนี้จึงได้ชื่อว่า "น้ำปาด" ตามชื่อของพญาปาด ส่วนประชากรที่บ้านสองคอน เมื่อมีจำนวนเพิ่มขึ้นก็ขยายข้ามแม่น้ำไปฝั่งตรงข้าม เรียกว่า "ฟากท่า" ซึ่งหมายความว่า คนละฝั่ง
 
ในปี พ.ศ. 2485 ได้ย้ายที่ตั้งกิ่งอำเภอมาอยู่ที่บ้านวังขวัญ และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอฟากท่า
 
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอฟากท่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน ได้แก่
1.ฟากท่า (Fak Tha) 11 หมู่บ้าน  
2.สองคอน (Song Khon) 11 หมู่บ้าน  
3.บ้านเสี้ยว (Ban Siao) 6 หมู่บ้าน  
4.สองห้อง (Song Hong) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอฟากท่าประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่
  1. เทศบาลตำบลฟากท่า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลฟากท่าและตำบลสองคอน
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฟากท่า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลฟากท่า)
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองคอน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลฟากท่า)
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเสี้ยวทั้งตำบล
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองห้องทั้งตำบล