ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา

9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา HealthServ.net
9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา ThumbMobile HealthServ.net

9 องค์ประกอบ แห่งคุณภาพการผลิตยาแผนไทยตำรับเข้ากัญชา ของ อาจาโร เฮิร์บ ที่มั่นใจได้ในทุกขั้นตอน มีมาตรฐาน เป็นสากล ตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์

9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา HealthServ
9 องค์ประกอบ แห่งคุณภาพการผลิตยาแผนไทยตำรับเข้ากัญชา ของ อาจาโร เฮิร์บ ที่มั่นใจได้ในทุกขั้นตอน มีมาตรฐาน เป็นสากล ตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์ 

1. วัตถุดิบกัญชาจากแหล่งปลูกที่มีคุณภาพ
2. ควบคุมกระบวนการปลูกโดยผู้เชี่ยวชาญ
3. เก็บเกี่ยวตามหลักการเภสัชกรรมไทย
4. คัดเลือกเครื่องยาประกอบจากแหล่งปลูกที่มีคุณภาพ
5. แปรรูปวัตถุดิบโดยใช้องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมไทย
6. ผสมผสานองค์ความรู้ 2 ศาสตร์ในการปรุงยาไทย
7. ควบคุมคุณภาพการผลิตโดยเภสัชกรและแพทย์แผนไทย
8. ประกันคุณภาพระหว่างการผลิดทุกขั้นตอน
9. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับอย่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด