Home : แพคเกจ : ตรวจสุขภาพทั่วไป ประจำปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพยามบ่าย โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

“ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร”
แพ็กเกจตรวจสุขภาพยามบ่าย
ราคา 2,500
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ T: 02-265-7777 T: 02-618-6200
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 04/06/2563 View: 1,848
แพ็กเกจตรวจสุขภาพยามบ่าย โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  ตรวจสุขภาพทั่วไป ประจำปี ตรวจสุขภาพทั่วไป ประจำปี Healthserv.net
 “ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร”
แพ็กเกจตรวจสุขภาพยามบ่าย
ราคาปกติ 2,500 บาท
 
 
 
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 
- ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
- สงวนสิทธิ์เฉพาะการตรวจสุขภาพตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เท่านั้น
- แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
- กรณีผู้ที่เข้ารับบริการไม่ขอตรวจรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
- ผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) bและตรวจรังสีวินิจฉัย (X-ray)
ทั้งนี้ไม่รวมค่ารังสีแพทย์ เมื่อผู้เข้ารับบริการประสงค์ตรวจเพิ่มเติมภายในวันเดียวกันกับวันที่ใช้แพ็กเกจ โดยผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.0-2265-7777
แพ็กเกจตรวจสุขภาพยามบ่าย โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  ตรวจสุขภาพทั่วไป ประจำปี ตรวจสุขภาพทั่วไป ประจำปี Healthserv.net
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
การตรวจสุขภาพประจำปี...
ราคา 420
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com