ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดพิษณุโลก ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.พิษณุโลก

รพ.สต ในจังหวัดพิษณุโลก ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.พิษณุโลก Thumb HealthServ.net
รพ.สต ในจังหวัดพิษณุโลก ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.พิษณุโลก ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดพิษณุโลก ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตุลาคม 2565 รวม 37 แห่ง

จำแนกตามอำเภอ ดังนี้ 

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วงาม อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยุ้งข้าว อ.เมือง

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะแก อ.ชาติตระการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อภาค อ.ชาติตระการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ อ.ชาติตระการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง อ.ชาติตระการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม อ.ชาติตระการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน อ.ชาติตระการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน อ.นครไทย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม อ.นครไทย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว อ.นครไทย

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมพู อ.เนินมะปราง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขมิ้น อ.เนินมะปราง

 
 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล อ.วังทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวงฆ้อง อ.พรหมพิราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก อ.พรหมพิราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องโพลง อ.พรหมพิราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุกเทียม อ.พรหมพิราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงประคำ อ.พรหมพิราม

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางงาม อ.บางระกำ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา อ.บางระกำ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมบางระกำ อ.บางระกำ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง อ.บางระกำ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง อ.บางระกำ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือกระเทียม อ.บางระกำ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด