ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ อ่อนนุช 35

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ อ่อนนุช 35 Thumb HealthServ.net
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ อ่อนนุช 35 ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ อ่อนนุช 35 โทร. 02-3491817

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ อ่อนนุช 35 HealthServ


ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ อ่อนนุช  เชิญชวนผู้รับบริการกรอกข้อมูล link ระบบเวชระเบียนออนไลน์ หรือ  scan QR code 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 การบริการ คลินิกตรวจโรคทั่วไป คลินิกเบาหวาน คลินิกช่วงบ่าย คลินิควัณโรค คลินิกทันตกรรม คลินิกยาเสพติด คลินิคฝังเข็ม คลินิคกายภาพ คลินิกPrEP


 
 
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ อ่อนนุช 35 HealthServ
คลินิกตรวจโรคทั่วไป
คลินิกผู้ป่วยโรคทั่วไป เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.00-12.00 น.
เริ่มรับบัตรคิวและซักประวัติตั้งแต่เวลา 7.30 น.
 
 
จันทร์ นพ.ชัยวัฒน์  ทัศนพูนชัย นพ.อัครพงศ์  ธีรอัครวิภาส นพ.สกนธ์ อิงคเศรษฐ์
อังคาร** นพ.ชัยวัฒน์  ทัศนพูนชัย พญ.นุชรัตน์ อังสนันท์ นพ.สกนธ์ อิงคเศรษฐ์
พุธ นพ.ชัยวัฒน์  ทัศนพูนชัย นพ.อัครพงศ์  ธีรอัครวิภาส -
พฤหัสบดี นพ.ชัยวัฒน์  ทัศนพูนชัย นพ.อัครพงศ์  ธีรอัครวิภาส นพ.สกนธ์ อิงคเศรษฐ์
ศุกร์ นพ.ชัยวัฒน์  ทัศนพูนชัย - -
**มีบริการเจาะเลือดทุกวันอังคารช่วงเช้า 7.00-10.00 น. ผู้ป่วย,ผู้รับบริการที่ได้รับบัตรนัดเจาะเลือด ต้องมาติดต่อช่วงเช้าวันอังคารตามใบนัด
 
 
คลินิกเบาหวาน
คลินิกโรคเบาหวาน ให้บริการช่วงเช้า 8.00-12.00 น. วันพุธ และ วันศุกร์
พุธ พญ.ชุติมา พิศวงษ์  นพ.สกนธ์ อิงคเศรษฐ์
ศุกร์ นพ.อัครพงศ์ ธีรอัครวิภาส นพ.สกนธ์ อิงคเศรษฐ์
 
 
 
คลินิกช่วงบ่าย
วัน/เวลา คลินิก คำอธิบาย
จันทร์ / 13.00-16.00 ฝากครรภ์ สำหรับสตรีมีครรภ์ อายุครรภ์น้อยกว่า 24สัปดาห์
อังคาร / 13.00-16.00 คลินิกเด็กดี ฉีดวัคซีนสำหรับเด็กเล็ก,เด็ก รับบัตรคิวได้ตั้งแต่ 12.30น.
พุธ / 13.00-16.00 วางแผนครอบครัว ตรวจมะเร็งปากมดลูก คุมกำเนิด
พฤหัสบดี / 13.00-16.00 คลินิกARV รับยาต้านไวรัส(จากรพ.)
ศุกร์ / 13.00-16.00 วัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ออกชุมชนเพื่อฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 
 
คลินิคฝังเข็ม
คลินิกฝังเข็ม เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 08.00-12.00 น.
สำหรับ ผู้ป่วยที่มีอาการปวด เมื่อย หรือต้องการฝังเข็มตามแบบแพทย์แผนจีน
ดำเนินงานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
 
คลินิกยาเสพติด
คลินิกยาเสพติด เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
ดำเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักสังคมสงเคระห์ นักจิตวิทยา
ผู้ป่วยต้องการเลิกสารเสพติดทุกชนิดสามารถเข้ามาติดต่อเบื้องต้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ทุกวัน
สารเสพติดที่พบบ่อยอาทิ : บุหรี่ สุรา กัญชา ยาบ้า เฮโรอีน บารากู่
 
 
 
คลินิกทันตกรรม
คลินิกทันตกรรม เปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์-ศุกร์เวลา 08.00-12.00 น.
 
คลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ
เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์เวลา 16.00-20.00 น.

 
บริการและค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
ถอนฟัน ราคาเริ่มต้น ซี่ละ 200-380 บาท
อุดฟัน ราคาเริ่มต้น ซี่ละ 260-600 บาท
ขูดหินปูนทั้งปาก 280 บาท
***ทุกรายการมีค่าบริการทางการแพทย์ 50บาท
สนใจจองคิว/นัดหมาย/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกทันตกรรม โทร 023491817 ต่อ 302
 
 
 
คลินิควัณโรค
สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน 8.00-12.00น. สำหรับ
-ตรวจคัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น คนในครอบครัว คนใกล้ชิดเป็นวัณโรค มีอาการไอเรื้อรังมากกว่า 1เดือน มีอาการสงสัยว่าเป็นวัณโรคปอด
-รับยาวัณโรค
-รับยาวัณโรคเดิมจากโรงพยาบาลอื่น(ที่มีใบส่งตัว)
-ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ทุกวันอังคาร)
 
 
 
คลินิคกายภาพ
เปิดให้บริการ
วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.
 
สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง
ดำเนินงานโดยนักกายภาพบำบัด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่
02-349-1817 ต่อ ...
 
 

คลินิก PrEP PEP ARV
•ให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 -12.00 น.
ข้อมูลคลินิค
•มีบริการให้ยาต้านในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีได้ (PrEP : Pre exposure prophylaxis)
    -กลุ่มเสี่ยงมีดังนี้ (ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ได้เลย)
     1.ผู้ที่มีผลเลือดเป็นลบ แต่คู่นอนมีผลเลือดบวกและยังไม่ได้รับยาต้าน หรือยังตรวจพบไวรัสในเลือด
     2.ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย หรือ สาวประเภทสองโดยไม่สวมถุงยาง
     3.ชายหรือหญิงที่ทำงานบริการทางเพศ
     4.ผู้ใช้สารเสพติดโดยเฉพาะชนิดฉีด
     5.ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ขณะไม่ได้สติ (เช่นมึนเมาจากแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด)
•มีบริการให้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสเชื้อภายใน 72 ชั่วโมง (PEP : Post exposure prophylaxis)
•เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการเจาะเลือดตรวจหา HIV แบบสมัครใจ (VCT)
รู้ผลทันทีใน 1วัน (Same day result)
 
 
 
 
+++++
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ
สถานที่ตั้ง : เลขที่  235  ซ.อ่อนนุช  35  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร : 02-349-1817
โทรสาร : 02-321-2683 ต่อ 301
สถานที่ใกล้เคียง :  โรงเรียนวัดปากบ่อ,  วัดปากบ่อ
รถโดยสารประจำทาง :    1013,  ปอ.519
โรงพยาบาลที่ส่งต่อ  : รพ.สิรินธร , รพ.เลิดสิน , รพ.แพทย์ปัญญา
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด