ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลตำรวจ

คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลตำรวจ HealthServ.net

คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลตำรวจ เบอร์กลางโทรศัพท์ 02-207-6000 เบอร์ต่อแยกตามแผนก
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ ต่อ 10478,10479 (เวลา 09.30-15.00 น.) ต่อ 10257 (เวลา 16.30 - 19.00 น.)
กลุ่มงานอายุรกรรม ต่อ 10478 , 10479 (เวลา 09.30-15.00 น.) ต่อ 10257 (เวลา 16.30 - 19.00 น.)
กลุ่มงานสูตินรีเวช ต่อ 10631

คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลตำรวจ ThumbMobile HealthServ.net
คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลตำรวจ HealthServ

คลินิกนอกเวลาราชการ  โรงพยาบาลตำรวจ

 
จำแนก 3 กลุ่มงาน (แผนกการแพทย์)
 
1. กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 
วัน-เวลา ในการให้บริการ
วันจันทร์ และวันอังคาร เวลา16.30-19.30 น.
ณ ห้องรับรองพิเศษรุจิรวงค์
อาคารมหาภูมิพลราชนุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 02-2076000 ต่อ 10478,10479 (เวลา 09.30-15.00 น.)
โทร : 02-2076000 ต่อ 10257 (เวลา 16.30 - 19.00 น.)
 
แพทย์ผู้ออกตรวจ
พ.ต.อ. นพ. ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ (สบ4) 
พ.ต.อ. นพ.ประเสริฐ วังสตุรค (สบ.4)
 
 
2. กลุ่มงานอายุรกรรม
วัน-เวลา ในการให้บริการ
วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 16.30-19.30 น.
ณ ห้องรับรองพิเศษรุจิรวงค์
อาคารมหาภูมิพลราชนุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 02-2076000 ต่อ 10478 , 10479 (เวลา 09.30-15.00 น.)
โทร : 02-2076000 ต่อ 10257 (เวลา 16.30 - 19.00 น.)
 
 
3. กลุ่มงานสูตินรีเวช
วัน-เวลา ในการให้บริการ 
วันจันทร์ เวลา 16.00-19.00 น.
ณ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
อาคารมหาภูมิพลราชนุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ
 
แพทย์ผู้ออกตรวจ
พ.ต.ท. ภาคภูมิ เตชะขะวนิชกุล (สบ.2) 
 
ติดต่อสอบถาม/นัดหมาย 
โทร : 02-2076000 ต่อ 10631
คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลตำรวจ HealthServ
คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลตำรวจ HealthServ
คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลตำรวจ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด