ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร HealthServ.net
คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร วันและเวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. โทรศัพท์ 042-615036

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร HealthServ
 โรงพยาบาลมุกดาหาร โทร 042-615244-7 ต่อ 1234
คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร HealthServ

กรมควบคุมโรค เปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร ดูแลสุขภาพผู้เดินทางตามแนวชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ31 สิงหาคม 2559 ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มุกดาหาร นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร นายสมยศ ไม้หลากสี นายด่านศุลกากรมุกดาหาร พันตำรวจเอกสิทธิ์ ศิริกังวานกุล ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด มุกดาหาร นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 10 อุบลราชธานี และผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค ร่วมเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ณ โรง พยาบาลมุกดาหาร


นายแพทย์อำนวย กล่าวว่า ในปี 2559 นี้ เป็นปีแรกของการเปิดประชาคมอาเซียน ทำให้ประชากรทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเดินทางไปมาสะดวกขึ้น ซึ่งประเทศไทยเป็นสถานที่ได้รับ ความนิยมของนักท่องเที่ยวเป็นลำดับต้นๆ ของโลก และนักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีหนึ่งๆ มีจำนวนหลายสิบล้านคน อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยของผู้ เดินทางได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ จากข้อมูลขององค์การท่องเที่ยวโลกแห่งประชาชาติ คาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างประเทศกว่า 1,600 ล้านคน อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวตามการ คาดการณ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 41.5 ล้าน จากปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเดินทาง กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จึงได้จัดตั้ง “คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว” ขึ้น

โดยในปี 2559 ตั้งเป้าหมาย จัดตั้ง “คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว” ที่ได้มาตรฐานตามแนวทางกรมควบคุมโรคไว้ จำนวน 8 แห่ง ใน 8 จังหวัด โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่อง เที่ยว ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ สงขลา ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร

ประเภทที่ 2 คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ในจังหวัดนอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร และเชียงใหม่

นายแพทย์อำนวย กล่าวต่อไปว่า สำหรับจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดนและอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีช่องทางเข้าออก ประเทศเชื่อมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ทั้งทางรถยนต์และเรือ มีการติดต่อระหว่างประเทศอย่างหนาแน่น เพื่อการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการรักษาพยาบาล เป็นต้น

จากข้อมูลในปี 2558 จังหวัดมุกดาหาร มีผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากถึง 1,714,516 ราย ซึ่งการแนะนำเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทางออกนอกประเทศและหลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศไทย จึงมีความ สำคัญเพื่อช่วยลดปัญหาสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ

สำหรับคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวนี้ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ตึก 58 พรรษาโรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยควรมีการวางแผน รับคำแนะนำ รวมถึง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและภัยอันตรายที่อยู่ปลายทาง และเตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านร่างกาย อุปกรณ์ส่วนตัว และยารักษาโรค จะทำให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือภัยอันตรายลดน้อยลง ประชาชน

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลมุกดาหาร โทร 042-615244-7 ต่อ 1234 หรือที่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค 02-590-3726 หรือสาย ด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422


ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลมุกดาหาร/สคร.10 อุบลฯ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 0-2590-3857 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 

โรงพยาบาลมุกดาหาร

24 พิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-615244-7, 042-611208
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด