ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน ที่ออกเอกสารรับรองความพิการได้

รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน ที่ออกเอกสารรับรองความพิการได้ HealthServ.net

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กําหนดให้สถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ รวมประกาศ 4 ฉบับ (ล่าสุด 14 มิ.ย. 65)

รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน ที่ออกเอกสารรับรองความพิการได้ ThumbMobile HealthServ.net
 
  • สถานพยาบาลรัฐบาลสามารถออกเอกสารรับรองความพิการได้ทุกแห่ง

ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลเอกชนต่อไปนี้ เป็นผู้ออกเอกสารรับรองความพิการ
 
(1) โรงพยาบาลเพชรเวช เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
(2) โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
(3) โรงพยาบาลกว๋องสิวมูลนิธิ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
(4) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
(5) โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
(6) โรงพยาบาลเมืองเพชร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
(7) โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ 2 อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
(8) โรงพยาบาลปิยะมินทร์ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(9) โรงพยาบาลเอกชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
(10) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
(11) โรงพยาบาลเอกชล อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
(12) โรงพยาบาลซานคามิลโล อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
(13) โรงพยาบาลศุภมิตร อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
(14) โรงพยาบาลศิริเวชลําพูน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
(15) โรงพยาบาลเมืองเพชร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
(16) โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
(17) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(18) โรงพยาบาลเขลางค์นคร - ราม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
(19) โรงพยาบาลแพร่ - ราม อําเภอเมือง จังหวัดแพร่
(20) โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
(21) โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
(22) โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
(23) โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
(24) โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(25) โรงพยาบาลกรุงเทพ - พัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(26) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(27) โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
(28) โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(29) โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
(30) โรงพยาบาล ป.แพทย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(31) โรงพยาบาลกรุงเทพ - ราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(32) โรงพยาบาลกรุงเทพ - ภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
(33) โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
(34) โรงพยาบาลปิยะรักษ์ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
(35) โรงพยาบาลพิสัยเวช อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
(36) โรงพยาบาลพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(37) โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(38) โรงพยาบาลมนารมย์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
(39) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
(40) โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(41) โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
(42) โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
(43) โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
(44) โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 แยกไฟฉาย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
(45) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
 
 
 
ฉบับที่ 2 ประกาศเพิ่มเติม 29 กันยายน พ.ศ. 2560
(1) โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 
 
ฉบับที่ 3 ประกาศเพิ่มเติม 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(1) โรงพยาบาลประชาพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
(2) โรงพยาบาลนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร
(3) โรงพยาบาลนวมินทร์9 กรุงเทพมหานคร
(4) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
(5) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

 
ฉบับที่ 4 ประกาศเพิ่มเติม 8 เมษายน พ.ศ. 2565
(1) โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่


+++++

 

รูปแบบบัตรประจำตัวคนพิการ รูปแบบอิเลคทรอนิกส์ 

ตามประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (12 กันยายน 2561) รูปแบบบัตร รายละเอียด ด้านหน้าและด้านหลัง ระบุข้อมูลตามภาพประกอบ อาทิ บาร์โค๊ดข้อมูลคนพิการท่านนั้น ภาพถ่าย วันที่ออกบัตร วันหมดอายุ  
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน ที่ออกเอกสารรับรองความพิการได้ HealthServ
 


ข้อมูลเพิ่มเติม
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน ที่ออกเอกสารรับรองความพิการได้ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด