ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

(พิเศษ) คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(พิเศษ) คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Thumb HealthServ.net
(พิเศษ) คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ThumbMobile HealthServ.net

(พิเศษ) คลินิกทันตกรรม วันและเวลาให้บริการ
ในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00น. - 16.00น.
นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00น. - 16.00น.

ขอบเขตการให้บริการ

ในเวลาราชการ
ให้บริการทันตกรรมทั่วไป
  • บริการตรวจฟัน
  • บริการอุดฟัน
  • บริการถอนฟัน
  • บริการผ่าฟันคุด
  • บริการขูดหินปูน
  • บริการให้คำปรึกษาทางด้านทันตกรรม ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง
  • รักษารากฟัน
  • บริการใส่ฟัน
  • บริการจัดฟัน
***หมายเหตุ
- การบริการทันตกรรมทั่วไปให้บริการ เวลา 08.30 น.- 11.00 น.
-การบริการทันตกรรมเฉพาะทางให้บริการ เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของทันตแพทย์กับแผนกทันตกรรม ก่อนรับการตรวจทุกครั้งที่เบอร์โทร 044-376555 หรือ 087-4460110 วันและเวลาให้บริการ ในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00น. - 16.00น.


นอกเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00น. - 16.00น.
*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด