ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ตรวจโดยแพทย์ อาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ตรวจโดยแพทย์ อาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน HealthServ.net
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ตรวจโดยแพทย์ อาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ThumbMobile HealthServ.net

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ตรวจโดยแพทย์ อาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ตรวจโดยแพทย์ อาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน HealthServ
 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับประชาชนผู้สนใจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามกลุ่มอายุ และลักษณะความเสี่ยง โดยผู้เข้ารับการตรวจทุกท่านจะได้รับการตรวจโดยแพทย์/อาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาล และจะได้รับผลการตรวจทุกอย่าง รวมทั้งสมุดสุขภาพภายในวันเดียวกัน
  • Simple1 อายุ <35 ปี ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจเม็ดเลือด เบาหวาน การทำงานของตับ ไต ตรวจปัสสาวะ เอกซ์เรย์ปอด 1,830
  • Simple2 อายุ <35 ปี เหมือน Simple 1 เพิ่มการตรวจกรดยูริค ตรวจอุจจาระ และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2,295
  • Advance อายุ >35 ปี เหมือน Simple 2 เพิ่มการทำงานของไทรอยด์ Ultrasound ช่องท้อง คัดกรองมะเร็งลำไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก (เฉพาะชาย) หญิง 4,475 // ชาย 4,825
  • ไวรัสตับอักเสบ ทุกอายุ ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ บี และซี เพื่อคัดกรอง และแนะนำการฉีดวัคซีน 2,070
 
คำแนะนำในการตรวจสุขภาพ
  1. การตรวจสุขภาพทุก package ข้างต้น ไม่สามารถเบิกได้
  2. ราคาค่าตรวจสุขภาพข้างต้น เป็นราคารวมทุกอย่างแล้ว ทั้งค่าแพทย์ ค่าบริการ ค่าตรวจทุกชนิด แต่ไม่รวมยาหรือการตรวจเพิ่มเติม
  3. ผู้เข้ารับการตรวจต้องงดน้ำ งดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณเล็กน้อย) ยกเว้น Package 4 ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร
  4. สำหรับ Advance package ที่ต้องทำ ultrasound กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
  5. การตรวจสุขภาพเป็นการคัดกรองโรคในเบื้องต้น และเป็นการหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเท่านั้น
  6. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แนะนำให้ทำนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบ Online สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ท่านสามารถ
ทำนัดหมาย Online

เปิดบริการตรวจสุขภาพ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00-10.00น.
สอบถามรายละเอียด ที่คลินิกพิเศษ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
โทรศัพท์  02-306-9149,  02-306-9199

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารราชครินทร์ 420/6 ถนนราชวิถี, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-3069199
โทร(คลินิกไข้)02-3069148, 02-3069199
โทร(คลินิกพิเศษ TMD) 02-3069149
โทร(คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยว) 02-3069145
โทร(คลินิกผู้ป่วยนอกชั้น 3) 02-3069146-7
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด