ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[ประกันสังคม] รายชื่อสถานพยาบาลล้างไตทางช่องท้อง รพ.รัฐและรพ.เอกชน

[ประกันสังคม] รายชื่อสถานพยาบาลล้างไตทางช่องท้อง รพ.รัฐและรพ.เอกชน Thumb HealthServ.net
[ประกันสังคม] รายชื่อสถานพยาบาลล้างไตทางช่องท้อง รพ.รัฐและรพ.เอกชน ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อสถานพยาบาลล้างไตทางช่องท้อง รพ.เอกชน และ รพ.รัฐบาล จากสำนักงานประกันสังคม 2563


รายชื่อสถานพยาบาลล้างไตทางช่องท้อง รพ.เอกชน และ รพ.รัฐบาล

จากสำนักงานประกันสังคม 2563

รพ.เอกชน

 1. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ กรุงเทพฯ 
 2. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น กรุงเทพฯ 
 3. โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพฯ 
 4. โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทุมธานี 
 5. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ สมุทรปราการ 
 6. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ สมุทรปราการ 
 7. โรงพยาบาลบางปะกงปิยะเวช ฉะเชิงเทรา 
 8. โรงพยาบาลเพชรรัชต์ เพชรบุรี 
 9. สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางคลินิกอายุรกรรมโรคไต อุบลราชธานี 
 10. โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
 11. โรงพยาบาลเชียงใหม่คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง เชียงใหม่ 
 12. โรงพยาบาลเอกชน เมืองกำแพง กำแพงเพชร 
 13. โรงพยาบาลบุญุญาเวช กรุงเทพฯ 
 14. โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ กรุงเทพฯ 
 15. โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง ระยอง 


รพ.รัฐบาลในกรุงเทพ 

 1. โรงพยาบาลเลิดสิน
 2. โรงพยาบาลศิริราช 
 3. โรงพยาบาลตำรวจ 
 4. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 5. คณะแพทย์ศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช 
 6. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 7. โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช 
 8. โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 9. โรงพยาบาลราชวิถี 
 10. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
 11. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร กรุงเทพฯ องค์การมหาชน
รพ.รัฐบาลในปริมณฑล

 1. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี
 2. สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี
 3. โรงพยาบาลชลประทาน นนทบุรี
 4. โรงพยาบาลบางกรวย นนทบุรี
 5. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
 6. โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ
 7. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สมุทรสาคร
 8. โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
 9. โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม


รพ.รัฐบาลในภาคกลาง

 1. โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี
 2. โรงพยาบาลอานันทมหดิล ลพบุรี
 3. โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์
 4. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
 5. โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี
 6. โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร
 7. โรงพยาบาลแม่สอด ตาก
 8. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 9. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นครนายก
 10. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
 11. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
 12. โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี
 13. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
 14. โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา
 15. โรงพยาบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร
 16. โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี
 17. โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี


รพ.รัฐบาลในภาคเหนือ

 1. โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
 2. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
 3. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
 4. โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง
 5. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
 6. โรงพยาบาลพะเยา พะเยา
 7. โรงพยาบาลเชียงคำ พะเยา
 8. โรงพยาบาลน่าน น่าน


รพ.รัฐบาลในภาคตะวันออก

 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี
 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ชลบุรี
 3. มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 4. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
 5. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว สระแก้ว
 6. โรงพยาบาลระยอง ระยอง


รพ.รัฐบาลในภาคอีสาน

 1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 2. โรงพยาบาลวารินชำราบ อุบลราชธานี
 3. โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
 4. โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
 5. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น
 6. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย
 7. โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี
 8. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา
 9. โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย
 10. โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ
 11. โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์


รพ.รัฐบาลในภาคใต้

 1. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต
 2. โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นราธิวาส
 3. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 4. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สงขลา
 5. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
 6. โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา
 7. โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 8. โรงพยาบาลเบตง ยะลา
 9. โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช
 10. โรงพยาบาลสงขลา สงขลา
 11. โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง
 12. โรงพยาบาลท่าศาลา นครศรีธรรมราช
 13. โรงพยาบาลตรัง ตรัง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด