ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Vajira Intensive Paramedics เปิดอบรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รุ่น 4

Vajira Intensive Paramedics เปิดอบรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รุ่น 4 Thumb HealthServ.net
Vajira Intensive Paramedics เปิดอบรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รุ่น 4 ThumbMobile HealthServ.net

Vajira Intensive Paramedics (หลักสูตร วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) เปิดรับสมัครอบรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้เริ่มการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ First On The Scene (FOTS) รุ่นที่ 4 จำกัดจำนวน 48 ท่าน วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 8:00-14:00 น ค่าสมัคร 1,000 บาท/ท่าน

Vajira Intensive Paramedics (หลักสูตร วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) เปิดรับสมัครอบรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้เริ่มการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ First On The Scene (FOTS) รุ่นที่ 4
 
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566
เวลา 8:00-14:00 น 
 
ค่าสมัคร 1,000 บาท/ท่าน
 
จำกัดจำนวน 48 ท่าน
 
เหมาะสำหรับ
- ประชาชนทั่วไป
- อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
- ผู้สนใจทั่วไป
 
หัวข้อการเรียน
1. การแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669
2. การทำ CPR และใช้ AED
3. การให้ Naloxone ในผู้ป่วยได้รับสารพิษ
4. การใช้อุปกรณ์ Epipen
5. การหยุดเลือด
6. การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอก
7. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไม่ใช้อุปกรณ์
8. การจัดท่าผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ
9. การประเมินผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน
 
ลิงค์สมัครอบรม  forms.gle

สถานที่ ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ(ทิวากร) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

*ผู้เข้าอบรมที่เข้าร่วมเกิน 80% จะได้รับใบประกาศ NAEMT FOTS ลิขสิทธิ์ USA บัตรมีอายุ 4 ปี* 
 
!! กติกาการแก้ไข หรือยกเลิกการสมัครเรียน !!
- การยกเลิก/เก็บสิทธิ์ไว้รุ่น ถัดไป 1 รุ่น (แจ้งก่อนเรียนมากกว่า 1 สัปดาห์) ค่าธรรมเนียม 100 บาท
- การยกเลิก/เก็บสิทธิ์ไว้รุ่น ถัดไป 1 รุ่น (แจ้งก่อนเรียนน้อยกว่า 1 สัปดาห์) ค่าธรรมเนียม 500 บาท
- การเปลี่ยนผู้เรียน (แจ้งก่อนเรียนมากกว่า 1 สัปดาห์) ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- การเปลี่ยนผู้เรียน (แจ้งก่อนเรียน 2-7 วัน) ค่าธรรมเนียม 200 บาท
- การเปลี่ยนผู้เรียน (แจ้งในวันที่มีการเรียนการสอน) ค่าธรรมเนียม 300 บาท
- ไม่มีการคืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
การติดสินของคณะกรรมการผู้จัดถือเป็นข้อสิ้นสุด
 
Vajira Intensive Paramedics เปิดอบรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ รุ่น 4 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด