ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สุวรรณภูมิ ต้อนรับนักเดินทางเข้าไทยวันแรก หลังผ่อนคลาย ประเดิม Indigo Airlines จากอินเดีย

สุวรรณภูมิ ต้อนรับนักเดินทางเข้าไทยวันแรก หลังผ่อนคลาย ประเดิม Indigo Airlines จากอินเดีย Thumb HealthServ.net
สุวรรณภูมิ ต้อนรับนักเดินทางเข้าไทยวันแรก หลังผ่อนคลาย ประเดิม Indigo Airlines จากอินเดีย ThumbMobile HealthServ.net

1 พฤษภาคม 2565 คือวันแรกในการเปิดประเทศรับผู้เดินเข้าประเทศด้วยมาตรการใหม่ ใช้เกณฑ์การได้รับวัคซีนหรือผลตรวจ RT-PCR แทน Test and Go แบบเดิม ปลัดกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ติดตามความเรียบร้อยการให้บริการ วันแรกเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

สุวรรณภูมิ ต้อนรับนักเดินทางเข้าไทยวันแรก หลังผ่อนคลาย ประเดิม Indigo Airlines จากอินเดีย HealthServ


 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ยืนยันความพร้อมทุกด้านทั้งภายในเขตการบิน การอำนวยความสะดวกภายในอาคารผู้โดยสาร บริการระบบขนส่งสาธารณะ ประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานสุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งสายการบินและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลัง
 

ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิตชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) ได้เดินทางมาตรวจความพร้อม
การดำเนินงานของท่อากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เพื่อรองรับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา พร้อมกับเน้นย้ำการเตรียมการในด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปนั้น

ทสภ.ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการ โดยได้ปรับกายภาพภายในอาคารผู้โดยสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการเข้าราชอาณาจักรไทย พร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่เขตการบิน พื้นที่ในอาคารผู้โดยสาร ตลอดจนระบบขนส่งสาธารณะ

นอกจากนี้ ยังได้ประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรทำาอากาศยานสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลังรองรับจำนวนผู้โดยสารที่จะเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งได้แจ้งผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะเตรียมความพร้อมในการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้ผู้เดินทางมาเยือนประเทศไทยในช่วงการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

 
 
สุวรรณภูมิ ต้อนรับนักเดินทางเข้าไทยวันแรก หลังผ่อนคลาย ประเดิม Indigo Airlines จากอินเดีย HealthServ

1 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม (ปกค.) พร้อมผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ ทสภ. เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ณ ทสภ. ในวันแรกของการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อสั่งการของ รวค. โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผสภ.) พล.อ.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉินต้านความมั่นคงประจำท่อากาศยาน (ศปม. ทย.) หรือ EOC คณะผู้บริหาร ทอท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจความพร้อม

 
ในการนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจเยี่ยมกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โดยเริ่มตรวจความเรียบร้อยของการคัดแยกผู้โดยสารตั้งแต่ลงจากอากาศยาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่มผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือผู้ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์แต่มีผลตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาประเทศไทย

2) กลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์และไม่มีผลตรวจ RT-PCR จากนั้นตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของจุดคัดกรองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จุดตรวจศุลกากร และการให้บริการของตัวแทนโรงแรม AQ ณ โถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศช่องทางออก C (Exit C) บริเวณชั้น 2 ประตู 10 อาคารผู้โดยสาร
สุวรรณภูมิ ต้อนรับนักเดินทางเข้าไทยวันแรก หลังผ่อนคลาย ประเดิม Indigo Airlines จากอินเดีย HealthServ
 

เที่ยวบินแรก


สำหรับเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกในปฐมฤกษ์วันที่ 1 พฤษภาคม 2565  ที่เดินทางเข้ามาถึง ทสภ. และเริ่มดำเนินกระบวนการเข้าราชอาณาจักรตามข้อกำหนดใหม่ คือ เที่ยวบินที่ 6E077 ของสายการบิน Indigo Airlines เดินทางมาจากท่าอากาศยานเนทาจิ ชับฮาส จันทรา โบเซ เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย ถึง ทสภ. เวลา 01.15 น. โดยในวันนี้ได้ประมาณการเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 96 เที่ยวบิน และผู้โดยสารขาเข้า ระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 16,868 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
 
ทสภ. ตระหนักในบทบาทการเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ ที่ต้องต้อนรับผู้เดินทางจากทั่วโลก จึงได้ปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับทั้งมาตรการของภาครัฐ มาตรฐานการให้บริการการบินระหว่างประเทศและยังคงอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจากการที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในระยะที่ผ่านมา รวมถึงการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ รวค. ทำให้เชื่อมั่นว่าทสภ. และหน่วยปฏิบัติงาน ณ ทสภ. ทุกหน่วย จะสามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาเยือนประเทศไทย ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบนับจากนี้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะขับเคลื่อนให้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
สุวรรณภูมิ ต้อนรับนักเดินทางเข้าไทยวันแรก หลังผ่อนคลาย ประเดิม Indigo Airlines จากอินเดีย HealthServ
สุวรรณภูมิ ต้อนรับนักเดินทางเข้าไทยวันแรก หลังผ่อนคลาย ประเดิม Indigo Airlines จากอินเดีย HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด