ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลเครือข่าย
 
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
456 ม.6 ต.เขาฉกรรจ์อ.เขาฉกรรจ์จ.สระแก้ว  
โทร.0 3751 1272
 
โรงพยาบาลคลองหาด
626 ม.1 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
โทร.037-445096 หรือ 037-445098-9
 
โรงพยาบาลโคกสูง 
310 ม.8 ถ.ธนะวิถี ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
โทร.0 3744 1113
 
โรงพยาบาลตาพระยา
681 ม.1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
โทร.0 3751 0252-3
 
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น 
304 ม.6 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
โทร.0 3725 1108-9
 
โรงพยาบาลสวังสมบูรณ์ 
200 หมู่ 4 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
โทร.0 3744 9777
 
โรงพยาบาลวัฒนานคร
231 ม.11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โทร.0 3726 1772-5
 
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
4 ถ.มหาดไทย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร.0 3723 1010
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง
ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว โทร.08 1982 6776
 
สถานีอนามัยบ้านน้ำคำ ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สถานีอนามัยบ้านคลองไก่เถื่อน ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สถานีอนามัยเขาตาง๊อก ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สถานีอนามัยบ้านหนองแวง ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สถานีอนามัยบ้านนาดี ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สถานีอนามัยราชันย์ ต.ไทรอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
 
 
คลินิกเครือข่าย
 
คลินิกแพทย์กนกพร 
5 ถ.เทศบาล 17 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
โทร.0 3742 1486
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์บรรหาร
261 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
โทร.0 3724 1070
 
คลินิกแพทย์วีรชัย
107 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร.0 3723 2023
 
แพทย์ปัญญาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 
110/4-5 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร.0 3723 2452
 
แพทย์วิทยาคลินิกเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
37-37/1 ถ.เทศบาล 17 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
โทร. 081-9835753
 
สระแก้วคลินิกเวชกรรม 
93/3-4 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
โทร. 037-241520
 
หมอเพลินคลินิกเเวชกรรม สาขาอายุรกรรมทั่วไป
287 ม.1 ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระก้ว
โทร.08 6413 8592
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด