ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566

ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566 Thumb HealthServ.net
ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566 ThumbMobile HealthServ.net

ในพื้นที่จ.นนทบุรีมีหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ติดตามข้อมูลการบริการ วันที่เวลาและจุดบริการเป็นประจำ - หน่วยงานราชการที่อาจให้บริการเช่นเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล ปศุสัตว์จังหวัด มูลนิธี องค์กรหน่วยงานอิสระ เอกชน


*หน่วยงานในจ.นนทบุรี ที่มีกำหนดการให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ประสงค์จะประชาสัมพันธ์ แจ้งมาได้ทางอีเมล์ healthserv.net@gmail.com 

👍 28 ก.ย.66 ปศุสัตว์นนทบุรี ทำหมันหมาแมว ฟรี หน้า 7-11 นนทบุรี-รัตนาธิเบศร์ LINK

28 ก.ย.66 ปศุสัตว์นนทบุรี ทำหมันหมาแมว ฟรี หน้า 7-11 นนทบุรี-รัตนาธิเบศร์ ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
28 ก.ย.66 ปศุสัตว์นนทบุรี ทำหมันหมาแมว ฟรี หน้า 7-11 นนทบุรี-รัตนาธิเบศร์ ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เชิญชวนนำสุนัขและเมวเข้ารับบริการผ่าตัดทำหมัน/ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี! วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เชิญร่วมกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2566" (World Rabies Day 2023) การสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ ฟ้าจุฬาภรณาลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และกิจกรรม "ชุมชนคนรักหมา 4 ขา หน้าเขเว่น" ณ ลานหน้าเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา 18555 (แยกนนทบุรี-รัตนาธิเบศร์) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมภายในงาน
 • หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้า ให้กับสนัขและแมว
 • ให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์หลังผ่าตัดทำหมัน
 • แจกอาหารสุนัขและแมวสำหรับผู้เข้าร่วมงานฟรี อาทิ สมาร์ทฮาร์ท มีโอ ฯลฯ


การเตรียมตัวสัตว์ก่อนผ่าตัดทำหมัน
 • อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • งดน้ำ งดอาหารสัตว์ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • สัตว์ต้องมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ไม่อยู่ระหว่างการเจ็บป่วย
 • สัตว์ที่นำมาทำหมันต้องไม่อยู่ระหว่างการเป็นสัด หรือผสมพันธ์
 • สัตว์ต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งท้อง
 • แม่สุนัขหรือแมวสามารถทำหมันได้หลังจากลูกหย่านมแล้ว


++ กิจกรรมที่ผ่านไป ++

 

9 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลบางเลน ทำหมันสุนัข ฟรี LINK

9 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลบางเลน ทำหมันสุนัข ฟรี ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
9 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลบางเลน ทำหมันสุนัข ฟรี ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลบางเลน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี     ขอเชิญประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเลน นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ ทำหมัน "ฟรี" ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี หมายเหตุ : รับเฉพาะสุนัขและแมวสายพันธุ์ไทย จำนวน 80 ตัว เท่านั้น!!! **สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไปหรือจำนวนครบ ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเลน โทร.02-147-1700-2 ต่อ 122,124, หรือ 087-699-0318  นำบัตรประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนว่าอยู่พื้นที่เทศบาลตำบลบางเลน ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใย จาก..ดร.วรพจน์  พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน 

มีนาคม-เมษายน 2566 เทศบาลเมืองบางคูรัด ทำหมันสุนัขฟรี‼️‼️ (เฉพาะสุนัขเท่านั้น)

ทำหมันสุนัขฟรี‼️‼️ (เฉพาะสุนัขเท่านั้น) "เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย SOI DOG Foundation จัดโครงการ "การจัดการประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทย" สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ (โทรเท่านั้น)ได้ที่ คุณบอล 087-552-6305 ,คุณแก่น 094-720-0009 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทำหมันได้วันละ 44 ตัว เท่านั้น‼️ กำหนดการรับทำหมันสุนัข
ช่วงที่ 1 วันที่ 20 -24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ช่วงที่ 2 วันที่ 27 -31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ช่วงที่ 3 วันที่ 3 -7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
         สถานที่ทำหมันสุนัข บริเวณอาคารอเนกประสงค์ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูรัด
        หมายเหตุ การทำหมันสุนัข ต้องมีอายุ 2 เดือนครึ่งขึ้นไป สามารถทำหมันได้ทั้งสุนัขมีเจ้าของ และสุนัขจรจัด ***รายละเอียดหน่วยทำหมันสุนัข Soi Dog***(หมา) - รับทำหมันสุนัข อายุตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป (ไม่เกิน10ปี) ทำได้ทั้งเพศผู้ และเมีย - งดให้อาหารสุนัขก่อนรับการทำหมัน อย่างน้อย 8 ชั่วโมง (กรณีหมามีเจ้าของเลี้ยงระบบปิด) - สามารถนำสุนัขมาที่หน่วยทำหมันได้เอง(แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้า1วัน) - ไหมที่ใช้เป็นไหมละลาย ไม่ต้องตัดไหมหรือทำแผลเพิ่มเติม(กรณีสุนัขมีเจ้าของแนะนำให้ซื้อลำโพงใส่กันเลียแผล) - ท่านที่ไม่สามารถนำสุนัขมาเองได้ ทางหน่วยมีรถบริการรับส่งให้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายไดๆทั้งสิ้น - สุนัขที่มาทำหมันทุกตัวจะได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้า และวัคซีนรวมฟรีทุกตัว - สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0875526305 บอล (เจ้าหน้าที่จับสุนัข) สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991 

4 เมษายน 2566 ทำหมันสุนัขและแมว ตำบลละหาร LINK

4 เมษายน 2566 ทำหมันสุนัขและแมว ตำบลละหาร ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
4 เมษายน 2566 ทำหมันสุนัขและแมว ตำบลละหาร ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์เชิญเจ้าของสัตว์เลี้ยง ลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร #สนใจลงทะเบียนผ่าน QR code ดังรูป
สิ่งที่ต้องเตรียมสุนัขและแมวก่อนทำหมัน
✅งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
✅ทำหมันสุนัขและแมว อายุ 4 เดือนขึ้นไป
✅สุนัขและแมวมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการป่วย
✅ไม่อยู่ในระหว่างตั้งท้อง และไม่เป็นสัด
✅นำบัตรประชาชนของเจ้าของสุนัขและแมวมายื่นในที่ดำเนินการ
หมายเหตุ‼️
จำกัดจำนวนสัตว์เลี้ยงที่ประสงค์ทำหมัน 2 ตัว ต่อราย
สงวนสิทธิ์เฉพาะประชาชนตำบลละหาร เท่านั้น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2157 0116-8 ต่อ 132 กองส่งเสริมการเกษตร

5 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบางม่วง บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี(พันธุ์ไทย) LINK

5 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบางม่วง บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี(พันธุ์ไทย) ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
5 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบางม่วง บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี(พันธุ์ไทย) ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลบางม่วงร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี(พันธุ์ไทย)
ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางม่วง
***โดยมีรายละเอียดและการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว   ดังนี้
๑.  มาลงทะเบียนรับบัตรคิวทำหมันสุนัขและแมว ได้ที่กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลบางม่วง(ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ตามวันและเวลาราชการ
๒. สุนัข – แมว พันธุ์ไทยต้องมีสุขภาพดีแข็งแรงอายุตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
๓. งดน้ำ – งดอาหาร อย่างน้อย ๘ - ๑๒ ชั่วโมง
๔. ทำความสะอาด อาบน้ำให้ล่วงหน้า ๑ วัน 
๕. สุนัข –แมว แม่ลูกอ่อน สามารถทำหมันได้ หลังจากลูกอายุ ๒ เดือนขึ้นไป
๖. มีกรง หรือปลอกคอสายจูงป้องกันสุนัข – แมว หลุดหาย
๗. สุนัข – แมว เพศเมีย จะต้องไม่อยู่ในช่วงของการเป็นสัด
 

27 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ฟรี จำนวนจำกัด วันที่ 27 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. โดยหน่วยเคลื่อนที่ บริเวณศูนย์การศึกษานอกระบบจังหวัดนนทบุรี (กศน.) หมู่ที่ 4 ต.เสาธงหิน ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ โทร. 02-5950888 และ 02-1473640 นำบัตรประชาชนมาด้วย สงวนสิทธิ์ 1 ใบต่อสัตว์เลี้ยง 1 ตัว  หมายเหตุ งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชม. ก่อนเข้ารับการผ่าตัด 

มิถุนายน 2566 ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินงาน ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ครอบครัวปศุสัตว์นนทบุรี นำโดย นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา และอาสาจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ปฏิบัติงานออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
 - ผ่าตัดทำหมัน สุนัข 28 ตัว  ผ่าตัดทำหมัน แมว 240 ตัว  รวม จำนวน 268 ตัว
 - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   สุนัข จำนวน 45 ตัว  แมว จำนวน 275 ตัว
รวมทั้งสิ้น 320 ตัว มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 153 ราย
ทั้งนี้ได้ทำการให้ความรู้แนะนำกับผู้เข้ารับบริการให้การดูแลสัตว์หลังการผ่าตัดทำหมัน ณ สถานที่ของทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดนนทบุรี ติดต่อสอบถามที่เบอร์025950992 ต่อ13 นะคะ ในวันและเวลาราชการ

8 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เปิดรับขึ้นทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว LINK

8 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เปิดรับขึ้นทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
8 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เปิดรับขึ้นทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เปิดรับขึ้นทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ สามารถจองผ่านลิงค์ไลน์ เงื่อนไข 
1.รับลงทะเบียนทำหมันสุขนันและแมวในเขตพื้นที่อำเภอบางใหญ่เท่านั้น
2.เจ้าหน้าที่เริ่มรับลงทะเบียนในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 10.30 น.)
รับจำนวนจำกัด โทรศัพท์ : 02-9277477 โทรศัพท์(งานป้องกันฯ) : 085-6791116 

25 ก.ค.66 ปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด เปิดกำหนดการหน่วยทำหมัน ฉีดวัคซีนสุนัข-แมว LINK

25 ก.ค.66 ปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด เปิดกำหนดการหน่วยทำหมัน ฉีดวัคซีนสุนัข-แมว ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
25 ก.ค.66 ปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด เปิดกำหนดการหน่วยทำหมัน ฉีดวัคซีนสุนัข-แมว ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด ขอแจ้งแผนโครงการออกหน่วยทำหมันสุนัข-แมว พร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี 25 กค 2566 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เปิดรับลงทะเบียน 08.00 น. สุนัขและแมวที่จะทำหมัน งดน้ำงดอาหาร 8 ชั่วโมงขึ้นไป อายุ 5 เดือนขึ้นไป สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว 

14 กันยายน 66 อบต.คลองข่อย ทำหมันสุนัขและแมว ณ.วัดศรีเขตนันทาราม (วัดกล่ำ) LINK

14 กันยายน 66 อบต.คลองข่อย ทำหมันสุนัขและแมว ณ.วัดศรีเขตนันทาราม (วัดกล่ำ) ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
14 กันยายน 66 อบต.คลองข่อย ทำหมันสุนัขและแมว ณ.วัดศรีเขตนันทาราม (วัดกล่ำ) ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
โครงการออกหน่วยทำหมันสุนัข-แมว พร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...ฟรี..
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด ขอแจ้งแผนโครงการออกหน่วยทำหมันสุนัข-แมว พร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า.......ฟรี ในวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ.วัดศรีเขตนันทาราม (วัดกล่ำ) หมู่ที่ 10 ต.คลองข่อย เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ลงทะเบียนจองคิว ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองข่อย โทร. 02-9260597-8 ต่อ 15 โทรจองลงทะเบียนล่วงหน้า 50 ตัว รับลงทะเบียนหน้างานวันจริง 30 ตัว
สุนัขและแมวที่จะทำหมัน
- งดน้ำงดอาหาร 8 ชั่วโมงขึ้นไป
- อายุ 5 เดือนขึ้นไป
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
 ****************
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองข่อย สำนักงานปศุสตัว์นนทบุรี ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการทำหมันให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ ตำบลคลองข่อย และพื้นที่ข้างเคียง โดยมีนายคำรณ บางจริง นายก อบต.คลองข่อย พร้อมคณะผู้บริหาร และนายสัตวแพทย์ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ซึ่งมีสุนัขและแมวที่ได้รับการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว (ครั้งที่ 2) จำนวน 76 ตัว ณ วัดศรีเขตนันทาราม (วัดกล่ำ) ตำบลคลองข่อย
*****************
26 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย ร่วมกับ สำนักงานปศุสตัว์นนทบุรี และ สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยเหลือประชาชนชุดสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ดำเนินการทำหมันให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลคลองข่อย และพื้นที่ข้างเคียง โดยมีนายคำรณ บางจริง นายกอบต.คลองข่อย พร้อมคณะผู้บริหาร และนายสัตวแพทย์ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ซึ่งมีสุนัขและแมวที่ได้รับการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว (ครั้งที่ 1) จำนวน 145 ตัว

21 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ทำหมันสุนัขและแมว 80 ตัว LINK

21 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ทำหมันสุนัขและแมว 80 ตัว ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
21 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ทำหมันสุนัขและแมว 80 ตัว ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
.ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ณ วัดพระเงิน ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. (รับลงทะเบียนถึงเวลา 11.00น.) รับจำนวนจำกัด
-ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้าบางม่วง รับจำนวน 50 ตัว
-นอกพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง รับจำนวน 30 ตัว
.      หมายเหตุ :  จำกัดจำนวนบ้านละไม่เกิน 4 ตัว
เจ้าของสุนัข/แมว โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วย 
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่กองสาธารณสุขฯ โทร 02-443-6383
       ข้อควรปฏิบัติก่อนการทำหมันสัตว์
1.งดน้ำงดอาหารสัตว์ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนทำหมัน
2.สัตว์ที่นำมาทำหมันต้องมีอาการปกติ ไม่ป่วย
3.อายุสัตว์ที่สามารถทำหมันได้ ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
4.สัตว์ที่นำมาทำหมัน(สุนัข) ไม่ควรมีประจำเดือน เพราะจะทำให้สัตว์เสียเลือดมาก
5.สุนัขหรือแมว แม่ลูกอ่อนเมื่อลูกอายุ 2 เดือนเหมาะที่จะทำหมัน 

++ กิจกรรมปี 2565 ++

 

อบต.หนองพลับ บริการ “ทำหมันสุนัขและแมว” ฟรี 25 มิถุนายน 2565

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. มีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ (ไม่หวังผลประโยชน์) มาบริการ “ทำหมันสุนัขและแมว” ฟรี 
ขอเชิญผู้ที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 
ให้สัตว์เลี้ยงงดอาหารและน้ำ ตั้งแต่ 19.00 น. (วันศุกร์) 
ข้อควรปฏิบัติก่อนทำหมัน สุนัขและแมว
1. งดน้ำงดอาหารสัตว์ อย่างน้อย 8 ชม. ก่อนทำหมัน
2. สัตว์ที่นำมาทำหมันต้องมีอาการปกติ ไม่ป่วย
3. อายุสัตว์ที่สามารถทำหมันได้ คือตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป
4. สัตว์ที่นำมาทำหมัน (สุนัข) ไม่ควรมีประจำเดือนเพราะจะทำให้สัตว์เสียเลือดมาก
5. สุนัขหรือแมวแม่ลูกอ่อน 2 เดือนเหมาะที่จะทำหมัน

เทศบาลเมืองบางคูรัด ทำหมันสุนัขฟรี 25 พฤษภาคม 2565

"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญประชาชนที่สนใจ นำสุนัขและแมวของท่าน ทำหมัน ฟรี เฉพาะประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางคูรัด จำนวน 50 ตัว (จำกัดจำนวน 3 ตัว / 1 ครอบครัว) ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น
ลงทะเบียนได้ที่ 02-963-4007 ต่อ 407 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ ผู้ที่จะนำสุนัขและแมวมาทำหมัน สุนัขและแมวต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป พร้อมงดอาหารและน้ำอย่างน้อน 8 ชั่วโมงขึ้นไป 

อบต.อ้อมเกร็ด ทำหมันสุนัขจรจัด 1 กรกฎาคม 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:00 น. นายบัญชา ภักขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด และนางสาวรัชนีวรรณ คุ้มด้วง รองนายกอบต. เยี่ยมชมโครงการ “การจัดการประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทย” หรือ “CNVR-Thailand” ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) โครงการจัดตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม รวมเป็น 10 วัน ยอดสุนัขจรจัดและมีเจ้าของมาทำในเขตพื้นที่ตำบลอ้อมเกร็ด จำนวนทั้งหมด 433 ตัว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จัดออกหน่วยทำหมันเคลื่อนที่ สุนัขที่เข้ารับการทำหมันจะได้รับการฉีดวัคซีนรวมและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงยาป้องกันเห็บหมัด (สุนัข เท่านั้น) อายุ 3 เดือนขึ้นไป ให้บริการพื้นที่ตำบลอ้อมเกร็ดและพื้นที่ใกล้เคียง 

เทศบาลเมืองบางกร่าง ร่วมกับซอยด๊อกทำหมันฟรี 15-26 สิงหาคม 2565

เทศบาลเมืองบางกร่าง ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ประเทศไทย (Soi Dog - in Thai)   ขอเรียนเชิญเจ้าของนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการ ทำหมันสุนัขฟรี   ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 หน้าค่ายลูก ในวันที่15-26 สิงหาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึงเวลา 13:00 น.
- รับทำหมันสุนัข อายุตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป (ไม่เกิน10ปี) ทำได้ทั้งเพศผู้ และเมีย
- งดให้อาหารสุนัขก่อนรับการทำหมัน อย่างน้อย 8 ชั่วโมง (กรณีสุนัขมีเจ้าของเลี้ยงระบบปิด)
- สามารถนำสุนัขมาที่หน่วยทำหมันได้เอง (แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้า1วัน)
- ไหมที่ใช้เป็นไหมละลาย ไม่ต้องตัดไหมหรือทำแผลเพิ่มเติม(กรณีสุนัขมีเจ้าของแนะนำให้ซื้อคอลล่าร์ ปลอกคอกันเลียแผล)
- ท่านที่ไม่สามารถนำสุนัขมาเองได้ ทางหน่วยมีรถบริการรับส่งให้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0875526305 บอล (เจ้าหน้าที่)
          หมายเหตุ : สุนัขที่มาทำหมันทุกตัวจะได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้า และวัคซีนรวม 5 โรคฟรีทุกตัว
ประชาชนท่านใดไม่สะดวกนำสุนัขมาทำหมันสามารถแจ้งรายละเอียดให้เจ้าหน้าไปรับฟรี สามารถแจ้งรายละเอียดให้ทางกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 เทศบาลเมืองบางกร่าง ภายในวันพฤหัสที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11:00 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบางกร่าง ชั้น 3
 โทร. 02-446-3434 , 02-446-3567 , 02-408-8155 ต่อ 301 

เทศบาลบางกรวย ทำหมัน 60 ตัว 25 สิงหาคม 2565 LINK

เทศบาลบางกรวย ทำหมัน 60 ตัว 25 สิงหาคม 2565 ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
เทศบาลบางกรวย ทำหมัน 60 ตัว 25 สิงหาคม 2565 ข่าวสารบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ในจ.นนทบุรี ประจำปี 2566
เทศบาลบางกรวยร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี บริการทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 60 ตัว (แบ่งเป็นจรจัด 30 ตัว ประชาชนทั่วไป 30 ตัว) วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่วเลา 8.30 น. บริเวณลานจอดรถฝั่งตรงข้ามเทศบาลเมืองบางกรวย  

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ทำหมันให้สุนัขและแมวฟรี 21 ธันวาคม 2565

 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมทำหมันให้สุนัข และแมวฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้านมิตรประชา หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธงหิน
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-5950888
ผู้รับบริการ กรุณานำบัตรประชาชนด้วย และขอสงวนสิทธิ์ บัตรประชาชน 1 ใบ ต่อสัตว์เลี้ยง 1 ตัว
หมายเหตุ: กรุณาให้สัตว์เลี้ยงงดน้ำงดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชม.

เทศบาลตำบลบางเลน ทำหมันฟรี 12 ธันวาคม 2565

เทศบาลตำบลบางเลน ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย "Soi Dog"  ขอเชิญประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเลน นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ ทำหมัน "ฟรี" ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00น. ณ วัดยุคันธราวาส ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี หมายเหตุ : รับเฉพาะสุนัขใหญ่สายพันธุ์ไทย **สามารถลงทะเบียนได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเลน โทร.02-147-1700-2 ต่อ 122,124, 087-699-0318 หรือ คุณบอล 087-552-6305

เทศบาลเมืองบางแม่นาง ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี 20 กรกฎาคม 66

เทศบาลเมืองบางแม่นาง ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญท่านเจ้าของสัตว์ที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบางแม่นาง นำสุนัขและแมว ทำหมันฟรี จำกัดจำนวน 80 ตัว ลงทะเบียนล่วงหน้า 50 ตัว walk in 30 ตัว วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ สอบถาม/ลงทะเบียน โทร. 02-1918911 ต่อ 116 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด