ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเปิดอบรมขับรถแพทย์ฉุกเฉิน รถพยาบาล

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเปิดอบรมขับรถแพทย์ฉุกเฉิน รถพยาบาล HealthServ.net
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเปิดอบรมขับรถแพทย์ฉุกเฉิน รถพยาบาล ThumbMobile HealthServ.net

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตร การขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล (Emergency Vehicle Operation Course : EVOC) ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ จังหวัดสระบุรี (ท่าหลวง)

 
 
 
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ต่อท่าน 
*รวมค่าลงทะเบียนอบรม อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม แต่ไม่รวมค่าที่พัก
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ที่ไม่ขาดต่ออายุ
2. ผู้ปฏิบัติการขับรถฉุกเฉินการแพทย์ในสังกัด ภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ ท้องถิ่น อปพร. 
3. ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป
 
 หลักฐานรายงานตัววันอบรม
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลขึ้นไป
3. เอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด หรือข้อมูลจากแอปหมอพร้อม
 
วิธีลงทะเบียน
1. สแกน QR Code ชำระค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานการชำระเงิน 
2. กรอกข้อมูลผู้เข้าฝึกอบรม
 
 
สอบถามโทร. 065-5230266  
 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเปิดอบรมขับรถแพทย์ฉุกเฉิน รถพยาบาล HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด