ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ค่าบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกลาง

ค่าบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกลาง Thumb HealthServ.net
ค่าบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกลาง ThumbMobile HealthServ.net

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ค่าบริการทันตกรรม ค่าคลอดบุคร และตารางวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลกลาง เบอร์โทรติดต่อกลาง 02-2008000

โปรแกรมสุขภาพของโรงพยาบาลกลาง
 
 

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี อายุน้อยกว่า 35 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี อายุน้อยกว่า 35 ปี สอบถามเพิ่มเติม คลินิกส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชกรรม โทร. 02-2008000 ต่อ 10362

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี อายุ 35-50 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี อายุ 35-50 ปี สอบถามเพิ่มเติม คลินิกส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชกรรม โทร. 02-2008000 ต่อ 10362

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี อายุมากกว่า 50 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี อายุมากกว่า 50 ปี สอบถามเพิ่มเติม คลินิกส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชกรรม โทร. 02-2008000 ต่อ 10362

ค่าบริการทางทันตกรรม

ค่าบริการทางทันตกรรม สอบถามเพิ่มเติม คลินิกทันตกรรม โทร. 02-2008000 ต่อ 10340

ค่าคลอดบุตร

ค่าคลอดบุตร สอบถามเพิ่มเติม ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม โทร. 02-2008000 ต่อ 10350-52 

ตารางวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ

ตารางวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่

ตารางวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่

 

โปรแกรมตรวจเพิ่มเติมตามความเสี่ยง หรือตรวจเฉพาะทาง

โปรแกรมตรวจเพิ่มเติมตามความเสี่ยง หรือตรวจเฉพาะทาง สอบถามเพิ่มเติม คลินิกส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชกรรม โทร. 02-2008000 ต่อ 10362

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานสำหรับคู่สมรส

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานสำหรับคู่สมรส สอบถามเพิ่มเติม คลินิกส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชกรรม โทร. 02-2008000 ต่อ 10362

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ทำงานสัมผัสอาหาร

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ทำงานสัมผัสอาหาร สอบถามเพิ่มเติม คลินิกส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชกรรม โทร. 02-2008000 ต่อ 10362

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ทำงานบนที่สูง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ทำงานบนที่สูง สอบถามเพิ่มเติม คลินิกส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชกรรม โทร. 02-2008000   

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผุ้ทำงานในที่อับอากาศ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผุ้ทำงานในที่อับอากาศ สอบถามเพิ่มเติม คลินิกส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชกรรม โทร. 02-2008000    
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด