ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ราคาค่าห้องพิเศษ VIP ห้องเดี่ยว ห้องสามัญ รพ.กลาง

ราคาค่าห้องพิเศษ VIP ห้องเดี่ยว ห้องสามัญ รพ.กลาง Thumb HealthServ.net
ราคาค่าห้องพิเศษ VIP ห้องเดี่ยว ห้องสามัญ รพ.กลาง ThumbMobile HealthServ.net

VIP 4,000 บาท/วัน
ห้องเดี่ยว 3,000 บาท/วัน
ห้องสามัญ 400 บาท/วัน
*ค่าบริการหัตถการทั่วไป 300 บาท/วัน
สอบถามเพิ่มเติม รพ.กลาง 02 220 8000

 
 
 
VIP 4,000 บาท/วัน 
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องทำน้ำอุ่นห้องรับแขก
ค่าบริการหัตถการทั่วไป 300บาท/วัน
กทม. เสียส่วนเกิน 225บาท/วัน
กรมบัญชีกลาง เสียส่วนเกิน 1,150บาท/วัน
ประกันสังคม เสียส่วนเกิน 3,600 บาท/วัน
ประกันสุขภาพฯ 4,000 บาท/วัน
รัฐวิสาหกิจ  จ่ายส่วนเกินจากที่หน่วยงานจ่ายให้


ห้องเดี่ยว 3,000 บาท/วัน 
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องทำน้ำอุ่น
ค่าบริการหัตถการทั่วไป 300บาท/วัน
กรมบัญชีกลาง เสียส่วนเกิน 650บาท/วัน
ประกันสังคม เสียส่วนเกิน 2,600 บาท/วัน
ประกันสุขภาพฯ 3,000 บาท/วัน
รัฐวิสาหกิจ  จ่ายส่วนเกินจากที่หน่วยงานจ่ายให้
 
 
ห้องสามัญ 400 บาท/วัน
ค่าบริการหัตถการทั่วไป 300บาท/วัน


โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 220 - 8000 ต่อ 10150, 10170 (วันเวลาราชการ)

อ้างอิงจาก : บัญชีอัตราค่าบริการแนบท้ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2563
ราคาค่าห้องพิเศษ VIP ห้องเดี่ยว ห้องสามัญ รพ.กลาง HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด