ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หน่วยบริการเฉพาะด้านเคมีบำบัด ระดับที่ 1-2-3 สปสช.

หน่วยบริการเฉพาะด้านเคมีบำบัด ระดับที่ 1-2-3 สปสช. Thumb HealthServ.net
หน่วยบริการเฉพาะด้านเคมีบำบัด ระดับที่ 1-2-3 สปสช. ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อหน่วยบริการเฉพาะด้านเคมีบำบัด ระดับที่ 1-2-3 สปสช.(ข้อมูลเมื่อ 2566.03.21)

การรักษาพยาบาลโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูง
 
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ไม่ต้องล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง ที่มีค่าใช้จ่ายสูง บริการดูแลรักษาพยาบาล โรคมะเร็ง
1) การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็ง ตามที่แพทย์สั่งภายใต้สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2) การรักษาอาการทั่วไปและการรักษาเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัด การฉายแสง การให้ยาเคมีบำบัด ฯลๆ โดยการวินิจฉัยของแพทย์และการตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วย ไปรับบริการในหน่วยบริการที่มีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็ง
3) การดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน (Palliativecare)
4) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด)
ทั้งนี้บริการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่สปสช. กำหนดโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว
รายชื่อหน่วยบริการรังสีรักษา เคมีบำบัด สำหรับผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง หรือบัตร 30 บาท)

 
หน่วยบริการเฉพาะด้านเคมีบำบัด ระดับที่ 1 สปสช.
 
โรงพยาบาลศูนย์พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี สระบุรี เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี ชลบุรี เขต 6 ระยอง
โรงพยาบาลศูนย์ระยอง ระยอง เขต 6 ระยอง
โรงพยาบาลศูนย์พระปกเกล้า จันทบุรี เขต 6 ระยอง
โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี เขต 6 ระยอง
โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา เขต 9 นครราชสีมา
โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เขต 9 นครราชสีมา
โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ สุรินทร์ เขต 9 นครราชสีมา
โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เขต 10 อุบลราชธานี
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ขอนแก่น เขต 7 ขอนแก่น
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี อุดรธานี เขต 8 อุดรธานี
โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ลำปาง เขต 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เขต 2 พิษณุโลก
โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย เขต 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลศูนย์สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์
โรงพยาบาลศูนย์พุทธชินราช พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก
โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ราชบุรี เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม นครปฐม เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เขต 11 สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เขต 11 สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ สงขลา เขต 12 สงขลา
โรงพยาบาลศูนย์ตรัง ตรัง เขต 12 สงขลา
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ยะลา เขต 12 สงขลา
โรงพยาบาลศูนย์สมุทรปราการ สมุทรปราการ เขต 6 ระยอง
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปปทุมธานี ปทุมธานี เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปอ่างทอง อ่างทอง เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุรี เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปสิงห์บุรี สิงห์บุรี เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท เขต 3 นครสวรรค์
โรงพยาบาลทั่วไปตราด ตราด เขต 6 ระยอง
โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา เขต 6 ระยอง
โรงพยาบาลนครนายก นครนายก เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว เขต 6 ระยอง
โรงพยาบาลศูนย์ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ เขต 10 อุบลราชธานี
โรงพยาบาลทั่วไปยโสธร ยโสธร เขต 10 อุบลราชธานี
โรงพยาบาลศูนย์ชัยภูมิ ชัยภูมิ เขต 9 นครราชสีมา
โรงพยาบาลทั่วไปอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ เขต 10 อุบลราชธานี
โรงพยาบาลทั่วไปหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู เขต 8 อุดรธานี
โรงพยาบาลทั่วไปเลย เลย เขต 8 อุดรธานี
โรงพยาบาลทั่วไปหนองคาย หนองคาย เขต 8 อุดรธานี
โรงพยาบาลทั่วไปมหาสารคาม มหาสารคาม เขต 7 ขอนแก่น
โรงพยาบาลทั่วไปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด เขต 7 ขอนแก่น
โรงพยาบาลทั่วไปกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เขต 7 ขอนแก่น
โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร เขต 8 อุดรธานี
โรงพยาบาลทั่วไปนครพนม นครพนม เขต 8 อุดรธานี
โรงพยาบาลทั่วไปมุกดาหาร มุกดาหาร เขต 10 อุบลราชธานี
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลทั่วไปลำพูน ลำพูน เขต 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลทั่วไปแพร่ แพร่ เขต 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลทั่วไปน่าน น่าน เขต 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลทั่วไปพะเยา พะเยา เขต 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลทั่วไปศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน เขต 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลทั่วไปกำแพงเพชร กำแพงเพชร เขต 3 นครสวรรค์
โรงพยาบาลทั่วไปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก เขต 2 พิษณุโลก
โรงพยาบาลทั่วไปแม่สอด ตาก เขต 2 พิษณุโลก
โรงพยาบาลทั่วไปสุโขทัย สุโขทัย เขต 2 พิษณุโลก
โรงพยาบาลทั่วไปศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย เขต 2 พิษณุโลก
โรงพยาบาลทั่วไปเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เขต 2 พิษณุโลก
โรงพยาบาลทั่วไปบ้านโป่ง ราชบุรี เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปโพธาราม ราชบุรี เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปมะการักษ์ กาญจนบุรี เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 สุพรรณบุรี เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลศูนย์สมุทรสาคร สมุทรสาคร เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปพระจอมเกล้า เพชรบุรี เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปกระบี่ กระบี่ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลทั่วไปพังงา พังงา เขต 11 สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต เขต 11 สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลทั่วไปเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เขต 11 สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร เขต 11 สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลทั่วไปสงขลา สงขลา เขต 12 สงขลา
โรงพยาบาลทั่วไปสตูล สตูล เขต 12 สงขลา
โรงพยาบาลทั่วไปพัทลุง พัทลุง เขต 12 สงขลา
โรงพยาบาลทั่วไปปัตตานี ปัตตานี เขต 12 สงขลา
โรงพยาบาลทั่วไปนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส เขต 12 สงขลา
โรงพยาบาลทั่วไปสุไหงโก-ลก นราธิวาส เขต 12 สงขลา
โรงพยาบาลทั่วไปวารินชำราบ อุบลราชธานี เขต 10 อุบลราชธานี
โรงพยาบาลทั่วไปชุมแพ ขอนแก่น เขต 7 ขอนแก่น
โรงพยาบาลทั่วไปกุมภวาปี อุดรธานี เขต 8 อุดรธานี
โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ เขต 8 อุดรธานี
โรงพยาบาลทั่วไปวานรนิวาส สกลนคร เขต 8 อุดรธานี
โรงพยาบาลทั่วไปจอมทอง เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลทั่วไปฝาง เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลชุมชนสันป่าตอง เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สมุทรสาคร เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สมุทรสาคร เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปท่าศาลา นครศรีธรรมราช เขต 11 สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลทั่วไปทุ่งสง นครศรีธรรมราช เขต 11 สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลทั่วไปสิชล นครศรีธรรมราช เขต 11 สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี เขต 10 อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย เขต 8 อุดรธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร เขต 8 อุดรธานี
โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี ลพบุรี เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา เขต 9 นครราชสีมา
โรงพยาบาลวชิรโรงพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็ก กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี เขต 8 อุดรธานี
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ลำปาง เขต 1 เชียงใหม่
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี เขต 6 ระยอง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ชลบุรี เขต 6 ระยอง
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี เขต 6 ระยอง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น เขต 7 ขอนแก่น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา เขต 12 สงขลา
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นนทบุรี เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ลพบุรี เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี อุบลราชธานี เขต 10 อุบลราชธานี
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เขต 11 สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลทั่วไปทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่ใกล้หมอ เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นครนายก เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี ปทุมธานี เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก
โรงพยาบาลทั่วไป๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อุบลราชธานี เขต 10 อุบลราชธานี
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม เขต 7 ขอนแก่น
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา เขต 9 นครราชสีมา
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ เขต 6 ระยอง
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เขต 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งขนาดเล็กแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ชลบุรี เขต 6 ระยอง
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนครขนาดเล็ก ชลบุรี เขต 6 ระยอง
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
 

***


หน่วยบริการเฉพาะด้านเคมีบำบัด ระดับที่ 2 สปสช.


โรงพยาบาลทั่วไปเสนา พระนครศรีอยุธยา เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปอินทร์บุรี สิงห์บุรี เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปพระพุทธบาท สระบุรี เขต 4 สระบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปเชียงคำ พะเยา เขต 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลทั่วไปอุทัยธานี อุทัยธานี เขต 3 นครสวรรค์
โรงพยาบาลทั่วไปพิจิตร พิจิตร เขต 3 นครสวรรค์
โรงพยาบาลทั่วไปดำเนินสะดวก ราชบุรี เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปตะกั่วป่า พังงา เขต 11 สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลทั่วไประนอง ระนอง เขต 11 สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลทั่วไปเบตง ยะลา เขต 12 สงขลา
โรงพยาบาลทั่วไปบางละมุง ชลบุรี เขต 6 ระยอง
โรงพยาบาลทั่วไปปากช่องนานา นครราชสีมา เขต 9 นครราชสีมา
โรงพยาบาลทั่วไปนางรอง บุรีรัมย์ เขต 9 นครราชสีมา
โรงพยาบาลทั่วไปปราสาท สุรินทร์ เขต 9 นครราชสีมา
โรงพยาบาลทั่วไปกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ เขต 10 อุบลราชธานี
โรงพยาบาลทั่วไปภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ เขต 9 นครราชสีมา
โรงพยาบาลชุมชนสันกำแพง เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่
สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี เขต 4 สระบุรี
สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลทั่วไป๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อุบลราชธานี เขต 10 อุบลราชธานี
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กสหวิทยาการมะลิ กรุงเทพฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 


***


หน่วยบริการเฉพาะด้านเคมีบำบัด ระดับที่ 3 สปสช.

โรงพยาบาลทั่วไปสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 สุพรรณบุรี เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลทั่วไปกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เขต 6 ระยอง
โรงพยาบาลทั่วไปปากช่องนานา นครราชสีมา เขต 9 นครราชสีมา
โรงพยาบาลชุมชนขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร เขต 3 นครสวรรค์
โรงพยาบาลชุมชนนาหม่อม สงขลา เขต 12 สงขลา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธร เขต 10 อุบลราชธานี
โรงพยาบาลทั่วไปสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น เขต 7 ขอนแก่น
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ เขต 6 ระยอง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด