ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แนะนำ 4 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ประจำปี 2564

แนะนำ 4 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ประจำปี 2564 HealthServ.net
แนะนำ 4 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ประจำปี 2564 ThumbMobile HealthServ.net

ปี 2564 มี 4 โรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่เข้ามาให้บริการในระบบประกันสังคม ได้แก่ 1) รพ.พิษณุโลกฮอลพิทอล 2) รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง (กรุงเทพ) 3) รพ.ศิริเวช ลำพูน 4) รพ.จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ (ปราจีนบุรี) และเปลี่ยนชื่อใหม่ รพ.พีเอ็มจี (กรุงเทพ) เดิม รพ.พระราม2

ไปดูรายละเอียดโดยสังเขปของโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่งได้ที่นี่   [รายชื่อรพ.ประกันสังคมปี 2564 ทั้งหมด]
*แต่ละแห่ง อาจมีคลินิกเครือข่ายระดับรอง (ปฐมภูมิ) รองรับ บางแห่งอาจจะมีเฉพาะสถานพยาบาลในระดับสูง  เป็นไปตามระดับความต้องการใช้บริการของประชากรและผู้ประกันตนในแต่ละพื้นที่ชุมชน

โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอลพิทอล จ.พิษณุโลก

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอลเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่ที่ ตั้งอยู่เลขที่ 262/55 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จดทะเบียนในนาม บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด (ชื่อเดิมโรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ) ได้เริ่มดำเนินการให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ปี พ.ศ. 2559 เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ เป็นโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล บริหารงานโดยกลุ่มบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือเดียวกันอีก 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล และ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล
 
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล เพิ่มศักยภาพการให้บริการ ใหม่ตั้งแต่ปลายปี 2559 มีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการดูแลชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับมาตรฐานและความปลอดภัยอย่างเต็มศักยภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง จัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้รับบริการ จัดตั้งศูนย์กายภาพบำบัด ให้การบริการตรวจ, ประเมิน, วินิจฉัยการบำบัดความบกพร่องของร่างกาย พัฒนาแผนกผู้ป่วยวิกฤต หรือ ห้อง I.C.U. ปรับปรุงการบริการในด้านอาคารสถานที่โรงพยาบาลได้ปรับปรุง หอผู้ป่วยในมีรูปโฉมใหม่ให้ดูทันสมัย บริการแผนกประกันสังคมแบบ One Stop Service อีกทั้งการปรังปรุงชั้น 1 แผนก Health Center, แผนกสูตินรีเวช, จุดบริการต้อนรับ ตกแต่งภายในให้ดูหรูหรา
  • สอบถามเกี่ยวกับบริการได้ที่ โทร 055-909888
  • facebook.com
  

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง กรุงเทพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 139 เตียง ตั้งอยู่ที่ 99/9 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  ดำเนินการภายใต้การบริหารของบริษัทบางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการเมื่อปี 2539 รับผู้ป่วยได้ 100 เตียง ต่อมาปี 2561 ได้ขยายเป็น 139 เตียง 39 ห้องตรวจ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ  ปัจจุบันให้บริการ 24 ชั่วโมง ครอบคลุมบริการแพทย์ 4 มิติ ได้แก่ ป้องกัน รักษา ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพในศูนย์การแพทย์แบบครบวงจร
 
  • สอบถามเกี่ยวกับบริการได้ที่ โทร 02-3390000
  • facebook.com

โรงพยาบาลศิริเวช จ.ลำพูน

โรงพยาบาลศิริเวช จ.ลำพูน หรือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 139 เตียง ตั้งอยู่ที่  7 หมู่ที่ 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 ดำเนินการโดย บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-ลำพูน จำกัด เดิมรองรับผู้ป่วย 59 เตียง ปัจจุบันได้ขยายตึกใหม่ ทำให้รองรับผู้ป่วยได้ถึง 100 เตียง  เชื่อมต่อเครือข่ายการรักษาส่งต่อแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีเครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ฯ ตั้งอยู่รวมกว่า 4 แห่ง 

สำหรับโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน ภายใต้การบริหารของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จากทั่วประเทศมีโรงพยาบาล 11 แห่งใน 10 จังหวัด และมีเป้าหมายขยายเพิ่มเป็น 20 แห่งและ 100 คลินิก ทั่วประเทศ
 
  • สอบถามเกี่ยวกับบริการได้ที่ โทร 053-582888
  • facebook.com

โรงพยาบาลพีเอ็มจี กรุงเทพ

โรงพยาบาล PMG เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ จำนวน 109  เตียง ตั้งอยู่ที่ 280 ถ.พระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เปิดตัวในปี พ.ศ. 2564 เปลี่ยนชื่อจากรพ.พระราม 2 เดิ่มเป็น PMG  มีความหมาย เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรมที่เป็นเลิศ  P =  Professional (ความเป็นมืออาชีพ) M =  Medical Standards (มาตรฐานทางการแพทย์) G = Good Health and Longevity (สุขภาพที่ดีและยืนยาว) เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่เป็นเลิศ และปลอดภัยแก่ผู้ป่วยทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ
  • สอบถามเกี่ยวกับบริการได้ที่ โทร 02-4514920
  • facebook.com
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด