News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
อบจ.ชุมพร จัดฉีดโมเดอร์นาฟรี วันแรกกว่า 900 คน กลุ่มครู-อาจารย์มากที่สุด HealthServ.net
อบจ.ชุมพร จัดฉีดโมเดอร์นาฟรี วันแรกกว่า 900 คน กลุ่มครู-อาจารย์มากที่สุด HealthServ.net

15 พฤศจิกายน 2564 อบจ.ชุมพร ได้จัดการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรี สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นวันแรกตามกำหนด ณ บริเวณจุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ชุมพร เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. มีประชาชนมารับบริการตามนัดหมายจำนวนมาก

อบจ.ชุมพร จัดฉีดโมเดอร์นาฟรี วันแรกกว่า 900 คน กลุ่มครู-อาจารย์มากที่สุด HealthServ
ในงานวันนี้ นำทีมการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก โดย นายวนิพงศ์ มุณีน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายนายรุ่ง ดวงภุมเมศร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายทวีศักดิ์ สุทธานินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง เขต 7 นายอภิชัย อินทนาคม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง เขต 9 นางสาวพันธนีย์ มิ่งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ เขต 1 นางนันท์ธนัส สุดจิตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม 
อบจ.ชุมพร จัดฉีดโมเดอร์นาฟรี วันแรกกว่า 900 คน กลุ่มครู-อาจารย์มากที่สุด HealthServ

จำนวนผู้รับวัคซีนรอบแรก

อบจ.ชุมพร จัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทยจำนวน 2,400 โดส สำหรับบริการประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,200 คน มีผู้ลงทะเบียนจองวัคซีนเต็มจำนวน สำรวจและสรุปรายชื่อเรียบร้อยตั้งแต่ เดือนกันยายน 64 ที่ผ่านมา  [chppao.go.th]
 
สำหรับการฉีดรอบแรกในวันนี้ มีรายชื่อประชาชนได้รับการจัดสรรจำนวน 911 ราย ใน 5 กลุ่มเป้าหมาย โดย 4 กลุ่มแรก ดังนี้

กลุ่มที่ 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 จำนวน 169 ราย 
 
กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  จำนวน 290 ราย 
 
กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล จำนวน 8 ราย 

กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน  จำนวน 440 ราย
 
 
กำหนดลำดับการรับการฉีดไว้ดังนี้
ลําดับที่ 1 - 300 เวลา 09.00 - 10.00 น.
ลําดับที่ 301 - 600 เวลา 10.00 - 11.00 น.
ลําดับที่ 601-810 เวลา 11.00 - 11.30 น.
 
 
สำหรับกลุ่มที่ 5 บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 1.08
 
หมายเหตุ
1.รายชื่อกลุ่มที่ 5 จำนวน 13 คน เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก ทั้งหมด เนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่นำผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีน
2.สำหรับชาวต่างชาติ ได้ประสานสอบถามกับสภากาชาดไทยแล้ว สามารถให้บริการได้
3.รายชื่อสำรองให้ส่งได้ร้อยละ 30 แต่เนื่องจาก อบจ.ชุมพร มีการเปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มต่อเนื่อง จึงขอส่งรายชื่อสำรองเพียงร้อยละ 11.17


ท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาเข้ารับวัคซีนได้ในวันและเวลาดังกล่าวรีบติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ 085-068 8451 (ผอ.นันท์ธนัส) 092-734 3555 (คุณณัฐพัชร)
 
 
อบจ.ชุมพร จัดฉีดโมเดอร์นาฟรี วันแรกกว่า 900 คน กลุ่มครู-อาจารย์มากที่สุด HealthServ
อบจ.ชุมพร จัดฉีดโมเดอร์นาฟรี วันแรกกว่า 900 คน กลุ่มครู-อาจารย์มากที่สุด HealthServ
อบจ.ชุมพร จัดฉีดโมเดอร์นาฟรี วันแรกกว่า 900 คน กลุ่มครู-อาจารย์มากที่สุด HealthServ
อบจ.ชุมพร จัดฉีดโมเดอร์นาฟรี วันแรกกว่า 900 คน กลุ่มครู-อาจารย์มากที่สุด HealthServ
อบจ.ชุมพร จัดฉีดโมเดอร์นาฟรี วันแรกกว่า 900 คน กลุ่มครู-อาจารย์มากที่สุด HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง