ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายสถาบันบำราศนราดูร

คลินิกเครือข่ายสถาบันบำราศนราดูร Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายสถาบันบำราศนราดูร ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายสถาบันบำราศนราดูร อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายสถาบันบำราศนราดูร HealthServ
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่ จ.นนทบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย จ.นนทบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 วัดสมรโกฎิ จ.นนทบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ซอยทรายทอง จ.นนทบุรี
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี จ.นนทบุรีโทร.0 2963 4147
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
 
คลินิกเครือข่าย
 
คลินิกเวชกรรมพิมลราช
 222/1 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2920 9897 
 
คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม
 20/7 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีโทร.0 2571 7641
 
เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม 
2127 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ โทร.0 2941 1440
 
เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง
 1026 ถ.ประชาสงเคราะห์แขวงดินแดง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร. 0 2644 1644 
 
เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด 
121/5 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรีโทร.0 2960 9244
 
บางซ่อนคลินิกเวชกรรม 
1532/5 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรีแขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0 2911 5566 
 
พงษ์เพชรการแพทย์คลินิกเวชกรรม 
83/8-9 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ โทร.0 2589 0787
 
พลเวชการแพทย์ 
9/2 ม.4 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี
 
พร้อมสินคลินิกเวชกรรม 
57/39 ม.3 ถ.ปทุมธานีสายใน ต.บางขะแยง
อ.เมืองปทุมธานีจ.ปทุมธานีโทร.0 2975 2728
 
พีรทัศน์คลินิกเวชกรรม 
88/70-71 ม.1 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรีโทร.06 5995 5989
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(กฤษดานคร) 
53/47 ม.5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรีโทร.0 2982 9314
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(คลองประปา)
 207,209 ถ.ประชาชื่นนนทบุรีต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี
โทร.0 2952 5545
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เจ้าพระยา)
 83/19 ม.9 ถ.บางใหญ่-บางม่วง ต.บางเลน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรีโทร.0 2920 0957
 
 
ิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว) 
77/2 ม.1 ถ.ติวานนท์ต.บ้านใหม่อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรีโทร.0 2961 3857
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ท่าทราย)
 157 ถ.ประชานิเวศน์3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรีโทร.0 2952 9911
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง) 
90/9-10 ม.6 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีโทร.0 2923 5354
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางกรวย) 
20/32-33 ม.8 ซ.ภาณุรังษีถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย
อ.บางกรวย จ.นนทบุรีโทร.0 2833 9821
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ)
 5/53-54 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีโทร.0 2925 9944
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชื่น) 
438 ถ.สามัคคีต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรีโทร.0 2573 4863
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พระปิ่น3) 
66/11-12 ม.15 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรีโทร.0 2903 3663
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา3) 
45/1 ม.8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทร.0 2965 4481
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(พิมลราช) 
55/187 ม.3 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีโทร.0 2923 6890
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง) 
40/10 ม.3 ถ.สุขาประชาสรรค์2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรีโทร.0 2963 2338
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สนามบินน้ำ) 
138/4-5 ถ.นนทบุรีต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรีโทร.0 2968 7273
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาคลอง3) 
37/6 , 41 ม.4 ถ.พฤษา 13 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานีโทร.0 2968 7274
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สาขาอู่ทอง) 
95/62-63 ม.3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร.02 987 2880
 
โรงพยาบาลชินเขตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 83/125-126 ซ.ชินเขต 2 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2580 7426
 
เอกอุดมคลินิกเวชกรรม 
100/9 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรีโทร.0 2960 7083
 

สถาบันบำราศนราดูร

38 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์กลางสถาบันบำราศนราดูร โทรศัพท์ : 02-951-1170-79
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด