ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3 โรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3 โรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ HealthServ.net

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวใน 3 โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ รพ.เลิดสิน รพ.ราชวิถี รพ.นพรัตราชธานี * เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3 โรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ ThumbMobile HealthServ.net
ลงทะเบียนตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3 โรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ HealthServ
3 โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 

ได้แก่

1. โรงพยาบาลราชวิถี
ที่อยู่:2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400
[แผนที่]

2. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ที่อยู่:679 รามอินทรา กม.13 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
[แผนที่]

3. โรงพยาบาลเลิดสิน
ที่อยู่:190 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
[แผนที่]
 
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น 

เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 

source : migrant.dms.go.th/document/paper


ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว
 
 1. สำเนาบัญชีรายชื่อทางประเทศต้นทาง (Name List) ถ้ามี
 2. สำเนาเอกสารระบุตัวบุคคลของลูกจ้างแรงงานต่างด้าว เช่น
  หนังสือเดินทาง (Passport:PP)ตัวอย่างคลิก
  เอกสารเดินทางคนต่างด้าว (Travel Document:TD)ตัวอย่างคลิก
  เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identify:CI)หรือพาสปอร์ตเขียว ที่ใช้ในกรณีแรงงานต่างสัญชาติเมียนมาตัวอย่างคลิก
 3. สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(Non Thai Identification Card)หรือบัตรชมพู ของลูกจ้างแรงงานต่างด้าว(ถ้ามี)ตัวอย่างคลิก
 4. สำเนาใบอนุญาตทำงานนายจ้าง
 
 1. สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
 3. เอกสารประกอบการ


ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 
(อัตราค่าบริการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2563) คลิก
 
 1. อัตราค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 500 บาท/ราย/ครั้ง
 2. ค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว


ค่าประกันสุขภาพ(บาท)ต่อราย

คุ้มครอง 2 ปี
แรงงานฯ/ผู้ติดตามอายุเกิน 7 ปี  3,200 บาท
กรณีผู้ติดตามอายุเกิน 7 ปี 730 บาท


คุ้มครอง 1 ปี
แรงงานฯ/ผู้ติดตามอายุเกิน 7 ปี  1,600 บาท
กรณีผู้ติดตามอายุเกิน 7 ปี 365 บาท


คุ้มครอง 6 เดือน
แรงงานฯ/ผู้ติดตามอายุเกิน 7 ปี  800 บาท


คุ้มครอง 3 เดือน
แรงงานฯ/ผู้ติดตามอายุเกิน 7 ปี  500 บาทวิธีการชำระเงิน
 
โรงพยาบาลราชวิถี - ชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชำระเงินที่จุดตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี - ชำระเงินที่จุดตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเลิดสิน - ชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่
 
โรงพยาบาลราชวิถี
ชื่อ-สกุล:คุณพัชรินทร์ ,คุณธนินทร
โทรศัพท์:02-2062900 ต่อ 62960,62962
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ชื่อ-สกุล:นายแพทย์ปิยชาติ
โทรศัพท์:02-5481000 ต่อ 7628
โรงพยาบาลเลิดสิน
ชื่อ-สกุล:คุณรัตนา ,คุณเจตนิพัทธ์
โทรศัพท์:02-3539742 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด