ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายการตรวจด้านดวงตา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

รายการตรวจด้านดวงตา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ HealthServ.net
รายการตรวจด้านดวงตา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ThumbMobile HealthServ.net

รายการตรวจด้านดวงตา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

รายการตรวจด้านดวงตา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ HealthServ
 ทำไมเราต้องตรวจสุขภาพตา หากยังไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตาหรือยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น ในความเป็นจริงแล้วโรคตาบางโรค อาจไม่แสดงอาการจนกว่าโรคจะอยู่ในขั้นที่รุนแรง ซึ่งอาจจะไม่สามารถรักษากลับมาให้เป็นปกติได้ ดังนั้นการตรวจคัดกรองสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ตั้งแต่ต้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
 
 
รายการตรวจด้านโรคตา
 
  • ตรวจวัดระดับการมองเห็น Visual Acuity Eest
  • ตรวจวัดค่าสายตาสั้น-ยาว-เอียง ด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ RefractionviaAutorefraction
  • ตรวจคัดกรองตาบอดสี Detection for Color Blindness
  • ตรวจวัดความดันลูกตา Intraocular Pressure Measurement
  • ตรวจวัดความหนากระจกตา Corneal Thickness Exam
  • ตรวจจอประสาทตา จุดรับภาพชัด และขั้วประสาทตา ด้วยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา Retina, Macula and Optic disc exam via Fundus camera
  • พบจักษุแพทย์ตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียด Eye Exam by Ophthalmologist
 
 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์และค่าบริการผู้ป่วยนอกทั้งในและนอกเวลาราชการ
ข้าราชการผู้มีสิทธิ์เบิกตรงกรมบัญชีกลางสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์โดยต้องผ่านการปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อคัดกรองและวินิจฉัยอาการของโรค
รายการตรวจด้านดวงตา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด