ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามสิทธิการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามสิทธิการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ Thumb HealthServ.net
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามสิทธิการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ ThumbMobile HealthServ.net

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามสิทธิการรักษาพยาบาล โดยจำแนกตามช่วงอายุต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร รพ.สุรินทร์ เบอร์โทร : 044-511757 ต่อ 22501-22503

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามสิทธิการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ HealthServ
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามสิทธิการรักษาพยาบาล โดยจำแนกตามช่วงอายุต่างๆ 4 ประเภทสิทธิ
  • สิทธิประกันสังคม
  • สิทธิราชการ
  • ชำระเงินเอง
  • ตรวจพิเศษ

นอกจากนั้น ศูนย์ฯ ยังได้เปิดให้บริการดังนี้
 
1.ตรวจสุขภาพประจำปี ในกลุ่ม
- รายบุคคล (walk-in) 
- รายกลุ่มองค์กรของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน(ยกเว้นสถานประกอบการ)
 
2.ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์ต่างๆ เช่น สมัครเรียน ทำใบขับขี่
 
3.ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์แรงงานต่างชาติ


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร รพ.สุรินทร์ - Wellness Center Surin Hospital
 เบอร์โทร : 044-511757 ต่อ 22501-22503
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามสิทธิการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ HealthServ
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามสิทธิการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ HealthServ
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามสิทธิการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ HealthServ
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามสิทธิการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด