ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดพะเยา ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.พะเยา

รพ.สต ในจังหวัดพะเยา ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.พะเยา Thumb HealthServ.net
รพ.สต ในจังหวัดพะเยา ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.พะเยา ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดพะเยา ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตุลาคม 2565 รวม 54 แห่ง

รพ.สต.ท่าวังทอง อ.เมือง
รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง อ.เมือง
รพ.สต.บ้านห้วยเคียน อ.เมือง
รพ.สต.บ้านตุ่น อ.เมือง
รพ.สต.บ้านสาง อ.เมือง
รพ.สต.บ้านต๋อม อ.เมือง
รพ.สต.จำป่าหวาย อ.เมือง
รพ.สต.แม่นาเรือ อ.เมือง
รพ.สต.บ้านใหม่ อ.เมือง
รพ.สต.ท่าจำปี อ.เมือง
รพ.สต.บ้านต๊ำ อ.เมือง
รพ.สต.แม่กา อ.เมือง
รพ.สต.แม่ใส อ.เมือง
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา อ.เมือง
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา อ.เมือง


รพ.สต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้

 
รพ.สต.บ้านดงอินตา อ.แม่ใจ
รพ.สต.บ้านหนองสระ อ.แม่ใจ
รพ.สต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ
รพ.สต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ
รพ.สต.บ้านป่าตึง อ.แม่ใจ
รพ.สต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ
รพ.สต.แม่สุก อ.แม่ใจ
รพ.สต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ

 
รพ.สต.บ้านจำบอน อ.เชียงคำ
รพ.สต.เชียงบาน อ.เชียงคำ
รพ.สต.น้ำแวน อ.เชียงคำ
รพ.สต.บ้านปางมดแดง อ.เชียงคำ
รพ.สต.บ้านฝายกวาง อ.เชียงคำ

 
รพ.สต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน
รพ.สต.จุน อ.จุน
รพ.สต.บ้านศรีมาลัย อ.จุน
รพ.สต.ห้วยยางขาม อ.จุน
รพ.สต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน
รพ.สต.ลอ อ.จุน
รพ.สต.บ้านร่องย้าง อ.จุน
รพ.สต.หงส์หิน อ.จุน
รพ.สต.บ้านสักลอ อ.จุน

 
รพ.สต.ควร อ.ปง
รพ.สต.บ้านสบขาม อ.ปง
รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน อ.ปง
รพ.สต.บ้านม่วง อ.ปง
รพ.สต.ขุนควร อ.ปง
รพ.สต.บ้านน้ำปุก อ.ปง
รพ.สต.บ้านสันติสุข อ.ปง
รพ.สต.บ้านปางค่า อ.ปง

 
รพ.สต.เชียงแรง อ.ภูซาง
รพ.สต.ภูซาง อ.ภูซาง

 
รพ.สต.ดงเจน อ.ภูกามยาว
รพ.สต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว
รพ.สต.บ้านเจน อ.ภูกามยาว

 
รพ.สต.บ้านปิน อ.เชียงม่วน
รพ.สต.บ้านไชยสถาน อ.เชียงม่วน
รพ.สต.สระ อ.เชียงม่วน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด