ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

Sunpasitthiprasong Hospital

Logo

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 1,188 เตียง หอผู้ป่วยทั้งหมด 77 หอผู้ป่วย ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ บุคลากรทั้งหมด 3,899 คน

ที่อยู่/ติดต่อ
122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง
ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงพยาบาลที่มีไอซียูมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพที่ 10 มีศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษจำนวน 5 ด้าน คือด้านโรคหัวใจ , มะเร็ง , อุบัติเหตุ ,ทารกแรกเกิดและปลูกถ่ายอวัยวะ โดยให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาว กัมพูชา รวมถึงประชาชนในเขตอีสานใต้

บริการสำหรับประชาชน
 

  • จองห้องพิเศษ ห้องพิเศษโฉมใหม่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถจองล่วงหน้าได้ด้วยตนเอง
  • ตรวจสอบสิทธิการรักษา สิทธิการรักษา - ตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจสิทธิ์รักษาพยาบาล - สปสช.
  • ตารางบริการและออกตรวจของแพทย์ ตรวจสอบตารางออกตรวจของแพทย์แต่ละแผนกที่เป็นปัจจุบัน เพื่อการนัดหมายที่ถูกต้อง
  • จองห้องประชุม จองห้องประชุมสำหรับหน่วยงานและองค์กร
  • แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล เงินบริจาค และติดตามสถานะการโอน
  • นัดหมายตรวจด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Tele) Telemedicine
  • ติดตามสถานะการส่งยา ติดตามสถานะการส่งยา และข้อมูลด้านเภสัชกรรม

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข่าวสาร-กิจกรรม-สาระ
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากที่นี่
ทั้งหมด
 
 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เดิมชื่อโรงพยาบาลอุบลราชธานี ก่อสร้างเมื่อปี พุทธศักราช 2478 โดยหม่อมเจ้าอุปลีสานชุมพล ได้ประทานที่ดินของพระองค์แปลงหนึ่ง ที่สวนโนนดง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีตำรวจ อันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน มีเนื้อที่ 27 ไร่ ซึ่งมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัดเท่านั้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พระบิดาของพระองค์ ประกอบกับในช่วงเวลานั้น พลเอกพระยาพหล พลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคอีสาน ที่อยู่ติดต่อกับประเทศลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติงบประมาณ มาใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลและให้กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับเหมาในการก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2478 เปิดทำการเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2479 และได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในภายหลัง
 
จากอดีตสู่ปัจจุบันมีผู้อำนวยการมาแล้วจำนวน 13 ท่าน ซึ่งปัจจุบันคือ นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ มีบุคลากรทั้งหมด 3,899 คน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 1,188 เตียง มีทั้งหมด 77 หอผู้ป่วย แบ่งเป็น
 
หอผู้ป่วยสามัญ จำนวน 35 หอผู้ป่วย
หอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 10 หอผู้ป่วย
ห้องผู้ป่วยหนัก จำนวน 26 ห้องผู้ป่วย
หน่วยงานพิเศษ จำนวน 6 หน่วย
 
เป็นโรงพยาบาลที่มีไอซียูมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพที่ 10
มีศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษจำนวน 5 ด้าน คือด้านโรคหัวใจ , มะเร็ง , อุบัติเหตุ ,ทารกแรกเกิดและปลูกถ่ายอวัยวะ
โดยให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาว กัมพูชา รวมถึงประชาชนในเขตอีสานใต้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
 ม.14 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โทร.0 4548 4003
 
โรงพยาบาลเขมราฐ 
ม.7 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทร.0 4549 1182
 
โรงพยาบาลเขื่องใน 
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทร.0 4520 3004
 
โรงพยาบาลโขงเจียม 
ม.2 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทร.0 4535 1083
 
โรงพยาบาลดอนมดแดง
ม.12 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทร.0 4530 8054
 
โรงพยาบาลตระการพืชผล 
ต.ขุหลุอ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทร.0 4548 1777
 
โรงพยาบาลตาลสุม 
ม.2 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทร.0 4542 7162
 
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 
ม.3 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรอีุดม จ.อุบลราชธานี โทร.0 4530 7033
 
โรงพยาบาลนาจะหลวย 
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทร.0 4537 9098
 
โรงพยาบาลน้ำยืน 
ม.12 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยนื จ.อุบลราชธานี โทร.0 4539 1097
 
โรงพยาบาลนาตาล 
169 ม.5 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทร.0 4530 5202
 
โรงพยาบาลน้ำขุ่น 
ม.5 บ้านตาโอง ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี โทร.0 4525 2891
 
โรงพยาบาลนาเยีย
ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
 
โรงพยาบาลบุณฑริก 
ม.1 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทร.0 4537 6097
 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
212 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0 4535 2530
 
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทร.0 4520 4590
 
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 ม.11 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทร.0 4549 6058
 
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
ม.10 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทร.0 4548 9064
 
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
 ม.15 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่จ.อุบลราชธานี โทร.0 4539 9112
 
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 
อ.เหล่าเสือโก๊ก จ.อุบลราชานี โทร.0 4530 4205
 
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 
ม.12 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์จ.อุบลราชธานี โทร.0 4585 2299
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
ม.19 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทร.0 4536 1133
 
โรงพยาบาลสำโรง 
ม.8 ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี โทร.0 4530 3100
 
โรงพยาบาลสิรินธร 
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทร.0 4536 6198
 
เทศบาลนครอุบลราชธานี
 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
เทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 (เทศบาลเมืองวารินชำราบ) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (เทศบาลเมืองวารินชำราบ) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
 300 ม.3 ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  โทร.0 4531 9300
 
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0 4531 2993
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนคำข่า ม.11 อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าวังหิน ถ.สรรพสิทธิ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านแขม ม.3 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านดู่ ถ.อุบล-ตระการ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านโคกเถื่อนช้าง ม.6 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดปทุมมาลัย ถ.สรรพสิทธิ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนสุปัฏนาราม ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าห่วน จ.อุบลราชานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่องใน ม.4 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลยุพราชเดชอุดม 299 ม.19 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลน้ำยืน ม.12 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ม.6 ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  111 ม.16 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดใต้ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์อนามัยที่10 ถ.อุบล-เดช อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0 4525 5934
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่งในจังหวัด
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี  อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด