ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา โรงพยาบาลพังงา เปิดบริการวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี

คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา โรงพยาบาลพังงา เปิดบริการวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี Thumb HealthServ.net
คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา โรงพยาบาลพังงา เปิดบริการวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี ThumbMobile HealthServ.net

ประชาสัมพันธ์คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา โรงพยาบาลพังงา เปิดบริการวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
เวลา 16.30-20.30 น ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพังงา พบแพทย์เฉพาะทางนอกเวลา ค่ารักษาเบิกได้ตามสิทธิ์ สอบถามโทร.076-413823 หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด

คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา โรงพยาบาลพังงา เปิดบริการวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี HealthServ
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 310 บาท 
- ค่าธรรมเนียมพิเศษ 110 บาท
- ค่าธรรมเนียมแพทย์ 200 บาท
 
ค่าหัตถการคลินิกพิเศษ รายการละ 50 บาท
ค่าอัลตราซาวด์คลินิกพิเศษ 300 บาท


ตารางแพทย์ออกตรวจ

 
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันจันทร์  นพ.ธนสิทธ์ เจริญพักตร์
วันพุธ  พญ.ธญาณินท์ ผ่องแผ้ว
 
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
วันอังคาร พญ.ธิดารัตน์ โกมล
วันพฤหัสบดี พญ.ธิดารัตน์ โกมล

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันพุธ สัปดาห์ที่ 1-23-4 ของเดือน นพ.รักษ์ แสงพงศ์ชวาล
 
คลินิกกุมารเวชกรรม
วันจันทร์ พญ.พิชชา สฤษติสุข (เริ่มเปิดเดือนมกราคม 2566)
 
คลินิกกระดูกและข้อ
วันอังคาร นพ.จตุพงศ์ ทวีปรีดา
วันพฤหัสบดี นพ.ปิยะพงศ์ แซ่เหลี่ยง
 
คลินิกทันตกรรม
วันจันทร์ ทพ.ธรรมารักษ์ ลั่นเต้ง
วันอังคาร ทพญ.ชนะจิต ผลเจริญ
วันพุธ ทพ.จิตติพันธ์ อธิวาสน์พงศ์
 
 
คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันจันทร์  พญ.พัทธมน วิบูลย์พงศ์
 
คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร
วันอังคาร นพ.ทนงศักร ชินอรุณชัย

คลินิกอายุรกรรมโรคไต
วันพฤหัสบดี พญ.พฤตินาถ โกยดุลย์
 
คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา โรงพยาบาลพังงา เปิดบริการวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี HealthServ
คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา โรงพยาบาลพังงา เปิดบริการวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด