ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สัตวแพทย์เกษตรอาสา รพ.สัตว์ ม.เกษตร ทำหมันน้องหมาน้องแมวฟรี

สัตวแพทย์เกษตรอาสา รพ.สัตว์ ม.เกษตร ทำหมันน้องหมาน้องแมวฟรี Thumb HealthServ.net
สัตวแพทย์เกษตรอาสา รพ.สัตว์ ม.เกษตร ทำหมันน้องหมาน้องแมวฟรี ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน จัดโครงการสัตวแพทย์เกษตรอาสา บริการทำหมันสุนัขและแมวให้กับประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 สำหรับสุนัขและแมวทุกตัวที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการวางยาสลบชนิดสูดดม และผ่าตัดด้วยวิธีมาตรฐาน ประชาชนที่มีความประสงค์จะทำหมันให้สุนัขและแมว มารับบริการผ่าตัดทำหมันฟรี กับโครงการฯ ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 044-300974

สัตวแพทย์เกษตรอาสา ทำหมันน้องหมาน้องแมวฟรี !! 

 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน 
จัดโครงการ สัตวแพทย์เกษตรอาสา บริการทำหมันสุนัขและแมวให้กับประชาชนฟรี  
 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 - 2 มิถุนายน 2566 สำหรับสุนัขและแมวทุกตัวที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จะได้รับการวางยาสลบชนิดสูดดม และผ่าตัดด้วยวิธีมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดการนำสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการ ดังนี้    

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว
 
2. สุนัขและแมวเพศเมียต้องไม่เป็นสัด ตั้งท้อง หรือ ให้นมลูก


ขั้นตอนการนำสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการ

1. นำสุนัขและแมว เข้ารับการตรวจร่างกาย และตรวจเลือด โดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายและตรวจเลือด*
2. สุนัขและแมว ที่ผ่านการตรวจสุขภาพแล้ว จะได้รับใบนัดเข้าผ่าตัดทำหมัน จากสัตวแพทย์
3. นำสุนัขและแมวมาเข้ารับการผ่าตัดตามนัดหมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย **เฉพาะในการดมยาสลบและผ่าตัดทำหมัน**
4. ยาและอุปกรณ์การดูแลแผลเจ้าของจัดหาเองตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ หรือ ซื้อโดยตรงจากโรงพยาบาลสัตว์
5. นำสุนัขและแมวเข้ารับการตรวจแผลและตัดไหม (**มีค่าใช้จ่าย**)
  

จึงขอเชิญประชาชน และผู้สนใจทั่วไป ที่มีความประสงค์จะทำหมันให้สุนัขและแมว มารับบริการผ่าตัดทำหมันฟรี กับโครงการฯ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน โทรศัพท์ 044 300 974 
 
** ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการ โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ตรวจ
 

#โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพย์พิมาน #โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  #คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
สัตวแพทย์เกษตรอาสา รพ.สัตว์ ม.เกษตร ทำหมันน้องหมาน้องแมวฟรี HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด