ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดสงขลา ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.สงขลา

รพ.สต ในจังหวัดสงขลา ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.สงขลา HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดสงขลา ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตุลาคม 2565 รวม 23 แห่ง

รพ.สต ในจังหวัดสงขลา ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.สงขลา ThumbMobile HealthServ.net
 จำแนกตามอำเภอ ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากัน อ.สะบ้าย้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูหา อ.สะบ้าย้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพหลวง อ.สะบ้าย้อย
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโส อ.ควนเนียง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง อ.ควนเนียง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะใหญ่ อ.ควนเนียง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง อ.ควนเนียง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากบางภูมี อ.ควนเนียง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปาบ อ.ควนเนียง

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว่างอารมณ์ อ.สิงหนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าขาด อ.สิงหนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรำแดง อ.สิงหนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทราย อ.สิงหนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถิตย์ อ.สิงหนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชิงโค อ.สิงหนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขนุน อ.สิงหนคร


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหรัง อ.นาหม่อม

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน อ.จะนะ
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเต่า อ.หาดใหญ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลัง อ.หาดใหญ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด