ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Hospitel โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ ดูแลโดยโรงพยาบาลพญาไท 2

Hospitel โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ ดูแลโดยโรงพยาบาลพญาไท 2 HealthServ.net

โรงพยาบาลพญาไท 2 ขอแจ้งเกณฑ์ผู้ป่วยที่สามารถเข้ารับการรักษาที่ hospitel ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Hospitel โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ ดูแลโดยโรงพยาบาลพญาไท 2 ThumbMobile HealthServ.net
Hospitel โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ ดูแลโดยโรงพยาบาลพญาไท 2 HealthServ
Hospitel Service โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ ดูแลโดยโรงพยาบาลพญาไท 2 

โรงพยาบาลพญาไท 2 ขอแจ้งเกณฑ์ผู้ป่วยที่สามารถเข้ารับการรักษาที่ hospitel
- ผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 1 - 60 ปี 
- มีไข้ <38.5 c
- กลุ่มไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย
ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีหายใจแรง ไม่มีอาการไอมากหรือแน่นหน้าอก
- ไม่มีภาวะปอดอักเสบ หรือ หากมีภาวะปอดอักเสบต้องอาการคงที่หลังจากรับการรักษาใน รพ.มาแล้ว 4-7วัน  ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
- ไม่มีโรคประจำตัวรุนแรง
- สามารถดูแลตนเองได้(กรณีเด็กต้องมีผู้ปกครองดูแลตลอดการรักษา)
- สามารถใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสาร
- ไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช

สำหรับท่านที่ต้องการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยวิธี RT-PCR ท่านสามารถจองคิวล่วงหน้าโดย scan QR code นี้ เพื่อทำการจองคิวนะคะ 
ราคา 3,500 บาท *รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
 
หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
Hospitel โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ ดูแลโดยโรงพยาบาลพญาไท 2 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด