ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565

แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565 HealthServ.net
แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565 ThumbMobile HealthServ.net

ปี 2565 มีโรงพยาบาลประกันสังคมเพิ่มเข้ามาใหม่ 9 แห่ง ใน 9 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งตามภาคได้แก่ กรุงเทพ ภาคกลาง 2 แห่ง ภาคเหนือ 2 แห่ง ภาคใต้ 2 แห่ง ภาคตะวันออกและภาคอีสาน ภาคละ 1 แห่ง

ไปทำความรู้จัก 9 โรงพยาบาลแห่งใหม่ที่เข้าในระบบประกันสังคม ปี 2565 เพื่อมาเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกันตน ใน 9 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้
 
 1. โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพ คลินิกเครือข่าย
 2. โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จ.ปทุมธานี คลินิกเครือข่าย
 3. โรงพยาบาลเอเซียอินเตอร์เนชั่นแนล- จ.พระนครศรีอยุธยา คลินิกเครือข่าย
 4. โรงพยาบาลดีบุก จ.ภูเก็ต คลินิกเครือข่าย
 5. โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช จ.ตรัง คลินิกเครือข่าย
 6. โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ จ.ลำพูน คลินิกเครือข่าย
 7. โรงพยาบาลลานนา 3 จ.เชียงใหม่ คลินิกเครือข่าย
 8. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี คลินิกเครือข่าย
 9. โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี คลินิกเครือข่าย
 
แต่ละแห่ง อาจมีคลินิกเครือข่ายระดับรอง (ปฐมภูมิ) รองรับ บางแห่งอาจจะมีเฉพาะสถานพยาบาลในระดับสูง  เป็นไปตามระดับความต้องการใช้บริการของประชากรและผู้ประกันตนในแต่ละพื้นที่ชุมชน ไปเจาะลึกดูรายละเอียดของแต่ละแห่งดังนี้

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพ LINK

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพ แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพ แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง ขนาด 140 เตียง พร้อมรองรับผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือ ย่านถนนนวมินทร์ รามอินทรา สายไหม รามคำแหง ลาดปลาเค้า ประเสริฐมนูกิจ และประดิษฐมนูธรรมได้  เป็นโรงพยาบาลในเครือเดียวกันกับกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลเปาโล  มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา พร้อมให้บริการ อาทิ สาขาอายุรแพทย์, ศัลย์แพทย์ เปิดให้บริการตลอด 24 ชม. 
        ข้อมูลล่าสุด พ.ค. 2565 รพ.พญาไท นวมินทร์ สามารถรับผู้ประกันตนเพิ่มได้อีก 47,157 ราย
        โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ มีคลินิกเครือข่ายประกันสังคม เป็นสถานพยาบาลในระดับสูง ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต
 • สอบถามเกี่ยวกับบริการได้ที่ สายด่วน  1772  โทร. 02-9447111
 • facebook.com

โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จ.ปทุมธานี LINK

โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จ.ปทุมธานี แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565
โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จ.ปทุมธานี แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565
โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง ขนาด 100 เตียง ในอำเภอลำลูกกา ปทุมธานี เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2557 และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตามการเติบโตของพื้นที่อำเภอลำลูกกา และชุมชนโดยรอบ มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ครอบคลุมในด้านการรักษา อาทิ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ที่พร้อมคุ้มครองสิทธิ์ผู้ถือบัตรประกันสังคม แผนกสูตินรีเวช ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ
        ข้อมูลล่าสุด พ.ค. 2565 โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา สามารถรับผู้ประกันตนเพิ่มได้อีก 14,435 ราย 
        โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา มีคลินิกเครือข่ายประกันสังคม เป็นสถานพยาบาลในระดับสูง ได้แก่  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
        โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา มีโรงพยาบาลในเครืออีกแห่งที่ให้บริการดูแลผู้ประกันตน คือ โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม
 
 • สอบถามเกี่ยวกับบริการได้ที่ โทร : 02-088-0888
 • facebook.com

โรงพยาบาลเอเซียอินเตอร์เนชั่นแนล จ.พระนครศรีอยุธยา LINK

โรงพยาบาลเอเซียอินเตอร์เนชั่นแนล จ.พระนครศรีอยุธยา แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565
โรงพยาบาลเอเซียอินเตอร์เนชั่นแนล จ.พระนครศรีอยุธยา แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565
โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง ขนาด 59 เตียง ตั้งอยู่ในอำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา แรกเริ่มดำเนินงานภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลเอเซีย ให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จนในปี 2564 ได้ขยายโรงพยาบาลมากขึ้น และเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลประกันสังคม เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้งบุคคลทั่วไปและพนักงานในนิคมฯ ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
        ข้อมูลล่าสุด พ.ค. 2565 โรงพยาบาลเอเซียอินเตอร์เนชั่นแนล สามารถรับผู้ประกันตนเพิ่มได้อีก 50,357 ราย
        โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล มีคลินิกเครือข่ายประกันสังคม เป็นสถานพยาบาลในระดับสูง 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี และโรงพยาบาลไทยนครินทร
 
 • สอบถามเกี่ยวกับบริการได้ที่ โทร 035-356888
 • facebook.com

โรงพยาบาลดีบุก จ.ภูเก็ต LINK

โรงพยาบาลดีบุก จ.ภูเก็ต แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565
โรงพยาบาลดีบุก จ.ภูเก็ต แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565
โรงพยาบาลดีบุก จ.ภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง ระดับทุติยภูมิ ตั้งอยู่ที่ ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2557 เป็นอีกทางเลือกสำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศในภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันโรงพยาบาลดีบุก ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA) อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอย่างเต็มรูปแบบ โรงพยาบาลดีบุก เป็นโรงพยาบาลประกันสังคมแห่งที่ 5 ในจ.ภูเก็ต และเป็น 1 ใน 2 โรงพยาบาลเอกชน (อีกแห่งคือ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต)
        ข้อมูลล่าสุด พ.ค. 2565 โรงพยาบาลดีบุกสามารถรับผู้ประกันตนเพิ่มได้อีก 17,159 ราย
        โรงพยาบาลดีบุก โรงพยาบาลเครือข่าย 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • สอบถามเกี่ยวกับบริการได้ที่ โทร 076-298298
 • facebook.com
 

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช จ.ตรัง LINK

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช จ.ตรัง แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565
โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช จ.ตรัง แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565
โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช จ.ตรัง เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช เปลี่ยนจากชื่อเดิม โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ในปี 2563 เป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตรัง เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 โดยเริ่มต้นจาก โรงพยาบาล ขนาด 50 เตียง และค่อยๆ เติบโตต่อเนื่องตลอดมา จนเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง จนถึงปัจจุบัน
        ข้อมูลล่าสุด พ.ค. 2565 โรงพยาบาลทีอาร์พีเอชสามารถรับผู้ประกันตนเพิ่มได้อีก 40,030 ราย
        โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช มีเครือข่าย สถานพยาบาลในระดับสูง ได้แก่ โรงพยาบาลตรัง และ สถานพยาบาลในระดับรอง 3 แห่ง ได้แก่ คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ธีระ คลินิกเวชกรรมทีอาร์พีเอช ลันตา อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิกเวชกรรม
 • สอบถามเกี่ยวกับบริการได้ที่ โทร 075-218988
 • facebook.com
 

โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ จ.ลำพูน LINK

โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ จ.ลำพูน แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565
โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ จ.ลำพูน แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565
โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ จ.ลำพูน เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางแห่งใหม่ของจังหวัดลำพูน ขนาด 114 เตียง ตั้งอยู่ที่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม - ลำปาง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จ.ลำพูน เปิดบริการเมื่อปี 2563 รองรับประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมในจ.ลำพูน เริ่มให้บริการผู้ประกันในปี 2565
        ข้อมูลล่าสุด พ.ค. 2565 โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ สามารถรับผู้ประกันตนเพิ่มได้อีก 26,764 ราย
        โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ มีเครือข่าย สถานพยาบาลในระดับสูง ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลลำพูน
 • สอบถามเกี่ยวกับบริการได้ที่ โทร 053-581998
 • facebook.com

โรงพยาบาลลานนา 3 จ.เชียงใหม่ LINK

โรงพยาบาลลานนา 3 จ.เชียงใหม่ แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565
โรงพยาบาลลานนา 3 จ.เชียงใหม่ แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565
โรงพยาบาลลานนา 3 จ.เชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง แห่งใหม่ เปิดให้บริการ กลางปี 2564 ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ซอย 12 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนื่องจากอยู่ในเครือโรงพยาบาลลานนา จึงมีศักยภาพที่จะรองรับการให้บริการประชาชนและผู้ประกันตนในจ. เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน ได้ และในปีที่เปิดบริการ ได้ช่วยให้บริการและดูแลประชาชนในภาวะการระบาดของโรคโควิด ทั้งการรักษาผู้ป่วย การฉีดวัคซีน ได้เป็นอย่างดี 
        ข้อมูลล่าสุด พ.ค. 2565 โรงพยาบาลลานนา 3 สามารถรับผู้ประกันตนเพิ่มได้อีก 120,797 ราย
        โรงพยาบาลลานนา 3 มีเครือข่าย สถานพยาบาลในระดับสูง ได้แก่ โรงพยาบาลลานนา และมีคลินิกเครือข่ายประกันสังคม ระดับรอง ได้แก่ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอวินัยศักดิ์  คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันกำแพง) หมอปรีชาคลินิกเวชกรรม และโรงพยาบาลเทพปัญญา 2
 • สอบถามเกี่ยวกับบริการได้ที่ โทร 052-015999
 • facebook.com
 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม จ.อุบลราชธานี LINK

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม จ.อุบลราชธานี แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม จ.อุบลราชธานี แนะนำ 9 โรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2565
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขนาดใหญ่ 180 เตียง ภายใต้การบริการของ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ปัจจุบันมี 21 แห่งทั่วประเทศ) ตั้งอยู่ที่ ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล เมืองเดช อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี เปิดให้บริการครั้งแรก ปี 2512 ปัจจุบันได้รับรองมาตรฐาน Hospital Re-Accreditation เปิดรับประกันสังคมเป็นครั้งแรก ปี 2565 เป็นแห่งที่ 4 ของจังหวัด มีโรงพยาบาลชุมชนในทุกอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด เป็นเครือข่ายสถานพยาบาล ที่ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการได้
        โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม เป็นโรงพยาบาลพระยุพราช แห่งที่ 5 ที่ให้บริการผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต่อจาก  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี
 • สอบถามเกี่ยวกับบริการได้ที่ โทร 045-362028 , 045-361133-4 , 045-361971
 • facebook.com
 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จ.ปราจีนบุรี

เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง ขนาด 115 เตียง ตั้งอยู่ที่ ตำบล ท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี เริ่มเปิดให้บริการ มกราคม 2564 เข้าเป็นโรงพยาบาลในประกันสังคม เริ่มตั้งแต่ปี 2565 มีโควต้ารับผู้ประกันตน 115,000 ราย
        ข้อมูลล่าสุด พ.ค. 2565 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จ.ปราจีนบุรี สามารถรับผู้ประกันตนเพิ่มได้อีก 92,582 ราย 
        โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จ.ปราจีนบุรี มีเครือข่าย สถานพยาบาลในระดับสูง ได้แก่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
 • สอบถามเกี่ยวกับบริการได้ที่ โทร. 037-627000-99
 • facebook.com
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด