Home :

ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง

ขอมอบก้าวแรกในการดูแลลูกน้อยของคุณผ่านบริการอย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีกุมารแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กในทุกสาขา ให้บริการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 15 ปี ในด้านการเลี้ยงดู การเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ การให้อาหารเด็กในวัยต่างๆ การดูแลรักษาและบำบัดโรคต่างๆ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามวัย เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ

PHONE 0-2884-7000 ต่อ 1220, 1260
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเจ้าพระยา T: 02-434-1111
Date: 10/10/2563 View: 341
ให้บริการคัดกรอง ตรวจรักษา ให้การพยาบาลเบื้องต้น และผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตา ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา จากนั้นขึ้นไปรอพบแพทย์ที่แผนกจักษุ ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา วัน และเวลาทำการ วันจันทร์ เวลา 8.00-12.00 และ 17.00-20.00 น. วันอังคาร เวลา 9.00-20.00 น. วันพุธ-เสาร์ เวลา 17.00-20.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร : 02-769-2024 หรือ 02-769-2000 ต่อ 1029
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเจ้าพระยา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

113/44 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร. 02-434-1111, 02-884-7000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]