ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางการให้บริการประจำวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์

ตารางการให้บริการประจำวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ HealthServ.net

ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ โทร. 02-5916306

ตารางการให้บริการประจำวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ ThumbMobile HealthServ.net
ตารางการให้บริการประจำวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ HealthServ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ ลงทะเบียนผู้มารับบริการออนไลน์ คลิกที่นี่

โปรดเลือกคลินิกที่ท่านต้องการรับบริการ
ตรวจรักษาทั่วไป/ทันตกรรม ในเวลาราชการ 08.00 น. - 12.00 น. (ปิดรับบัตร เวลา 11.30 น.)
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ เวลา 13.00 น. - 15.00 น. (วันจันทร์-ฝากครรภ์ )(วันอังคาร - ฉีดวัคซีนเด็ก) (วันพุธ - คลินิกสตรี ตรวจภายใน ฉีดยาคุม)
ตรวจรักษาทั่วไป/ทันตกรรม นอกเวลาราชการ 16.00 น. - 20.00 น. (ปิดรับบัตร เวลา 19.30 น.)


ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์
ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา ในหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๑ ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. มีรถประจำทางผ่านถนนหลัก 2 สาย  และมอเตอร์ไซค์รับจ้างสำหรับการเดินทางมาใช้บริการ บริเวณใกล้เคียงมีสถานศึกษา ศาสนสถาน ธนาคารพาณิชย์ ตลาดสด สถานีตำรวจนครบาล และไม่มีสถานประกอบการก่อเหตุความรำคาญด้านเสียงและแสง
 
อาคารสถานที่ที่สำคัญ:  
ประกอบด้วย 1 อาคารใหญ่ และ 2 อาคารย่อย ได้แก่
 1) อาคารใหญ่ 2 ชั้น ประกอบด้วย
- ชั้น 1  แผนกตรวจโรคทั่วไป ประกอบด้วย เวชระเบียน ห้องเตรียมตรวจ ห้องตรวจโรค ห้องปฏิบัติการ พยาบาล ห้องจ่ายยา ห้องการเงิน ห้องธุรการ และห้องผู้อำนวยการศูนย์ฯ
- ชั้น 2 แผนกทันตกรรม งานสังคมสงเคราะห์ งานอนามัยชุมชน งานอนามัยโรงเรียน ห้องหัวหน้าพยาบาลและห้องประชุม
 
2) อาคารย่อย ประกอบด้วย
 - อาคารสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน
- อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ
ตารางการให้บริการประจำวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ HealthServ
ตารางการให้บริการประจำวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ HealthServ
ตารางการให้บริการประจำวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ HealthServ
ตารางการให้บริการประจำวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ HealthServ
ตารางการให้บริการประจำวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด