ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.เชียงใหม่

รพ.สต ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.เชียงใหม่ HealthServ.net
รพ.สต ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.เชียงใหม่ ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตุลาคม 2565 รวม 62 แห่ง

 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ อ.ไชยปราการ
รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล อ.สันกำแพง
รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง
รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ อ.สันกำแพง
รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม อ.พร้าว
รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อ.พร้าว
รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว
รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน อ.พร้าว
รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว
รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง อ.แม่แตง
รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง อ.แม่แตง
รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง
รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า อ.หางดง
รพ.สต.บ้านสบแปะ อ.จอมทอง
รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง
รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง
รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง
รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม
รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้ อ.แม่ริม
รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม
รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ อ.แม่ริม
รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม
รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม อ.แม่ริม
รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม
รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา อ.แม่ริม
รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว อ.แม่ริม
รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม
รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว อ.แม่ริม
รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้ อ.แม่ริม
รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง อ.แม่ริม
รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม
รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน อ.ฝาง
รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน อ.ฝาง
รพ.สต.อ่างขาง อ.ฝาง
รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง อ.ฝาง
รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง
รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย อ.ฝาง
รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ อ.ฝาง
รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน อ.ฝาง
รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า อ.ฝาง
รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน อ.ฝาง
รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ อ.ฝาง
รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน อ.ฝาง
รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน อ.สารภี
รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย
รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อ.สันทราย
รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง อ.สันทราย
รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง อ.สันทราย
รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก อ.สันทราย
รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อ.สันทราย
รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย
รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย
รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย
รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา อ.สันทราย
รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย
รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย
รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย อ.สันทราย
รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง
รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา อ.เมือง
รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง
รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด