ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ HealthServ.net
คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ให้บริการผู้ป่วยในสิทธิชำระเงินสด สิทธิเบิกตรง และสิทธิข้าราชการ ในส่วนค่ายาและค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยสามารถเบิกคืนได้ตามสิทธิ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-935740

คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ HealthServ
 คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
 
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพิ่มช่องทางการตรวจรักษาให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาตรวจได้ในวันและเวลาราชการ ช่วงเย็น วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ ครึ่งเช้า สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน
 
คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการผู้ป่วยแล้ว โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เฉพาะโรค ทั้ง 9 คลินิก ได้แก่
 
1.คลินิกต่อมไร้ท่อ ให้บริการรักษาโรคไทรอยด์ โรคเบาหวาน และโรคอ้วน เปิดบริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30-19.00น.และวันเสาร์ เวลา 08.00-11.00น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี
 
2.คลินิกโรคไต เปิดบริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30-19.00น.และวันเสาร์ เวลา 08.00-11.00น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี
 
3.คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ เปิดบริการในวันพุธ เวลา 16.30-19.00น.และวันเสาร์ เวลา 08.00-11.00น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี
 
4.คลินิกโรคผิวหนัง เปิดบริการเฉพาะวันศุกร์ รับเฉพาะผู้ป่วยลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลา 17.00น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี
 
5.คลินิกศัลยกรรม ศรีษะ คอ และเต้านม เปิดบริการเฉพาะวันจันทร์ เวลา 17.00-19.00น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี
 
6.คลินิกโรคหัวใจ เปิดบริการเฉพาะวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 16.30-19.00น.และวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี
 
7.คลินิกโรคกระดูกและข้อ เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์ เวลา 08.00-10.00น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี
 
8.คลินิกโรคตา เปิดบริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.30-19.00น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 7 ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ สอบถามรายละเอียดโทร.053-935748
 
9.คลินิกโรคเลือด เปิดบริการเฉพาะวันอังคาร เวลา 16.30-19.00น. ณ ห้องตรวจ เบอร์ 23 ชั้น 11 อาคารศรีพัฒน์ สอบถามรายละเอียดโทร.053-935754
 
คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ให้บริการผู้ป่วยในสิทธิชำระเงินสด สิทธิเบิกตรง และสิทธิข้าราชการ ในส่วนค่ายาและค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยสามารถเบิกคืนได้ตามสิทธิ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-935740
 
สำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ต้องการตรวจนอกเวลาราชการ ใช้สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และชำระเงินสด สามารถรับบริการตรวจได้ที่คลินิก 108 (ติดประตูด้านหน้าโรงพยาบาล) ตั้งแต่เวลา16.30-20.30น. และผู้ป่วยทั่วไปที่ใช้สิทธิบัตรทอง ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ชำระเงินสด และสิทธิประกันสังคมอื่นๆ สามารถรับบริการตรวจได้ที่ห้องตรวจนอกเวลา เบอร์ 110 ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน ตั้งแต่เวลา16.30-24.00น.
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด